ამოირჩიეთ რეგიონი
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

კარიერა

ჩვენი წარმატების ერთერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი: ჩვენი თანამშრომლები

ჩვენი თანამშრომლები წარმოადგენენ ჩვენს ყველაზე დიდ სიძლიერეს და უმნიშვნელოვანეს ინვესტიციას მომავალში.

ისინი ყველა ძალიან ამაყნი არიან, რომ MULTIVAC-ის ოჯახის ნაწილს წარმოადგენენ. ხოლო აპლიკანტებისათვის ჩვენ მიმზიდველი დამსაქმებელი ვართ. მსოფლიოს მასშტაბით ჩვენს ორგანიზაციის ჯგუფში დაახლოებით 6400 ადამიანია დასაქმებული მიზნით, ჩვენი მომხმარებლისათვის სხვადასხვა საჭიროების შეფუთვის ოპტიმალური გადაწყვეტილებების რეალიზება მოახდინოს.

ჩვენ ვეყრდნობით გრძელვადიან სამუშაო ურთიერთობებს, კაგ სამუშაო კლიმატს და კონსტრუქციულობასა და ურთიერთპატივისცემას. სწორედ ამიტომ, ჩვენს თანამშრომლებს ვთავაზობთ მრავალმხრივ და საინტერესო დავალებებს ჩვენს დინამიურ და საერთაშორისო გარემოში. განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ვანიჭებთ მათ სწავლებასა და პროფესიულ გადამზადებას.

მუშაობა MULTIVAC-ში

ჩვენს თანამშრომლებს ვთავაზობთ გარემოს, რომელშიც ისინი პიროვნულ განვითარებას შეძლებენ, ხოლო ჩვენ ვრეალიზდებით საერთაშორისო მასშტაბით აქტიური ორგანიზაცია, ჩვენი პასუხისმგებლობებით გლობალურ საქმიანობაში.

ვაკანსიები

აქ თქვენ იპოვნით MULTIVAC-ის ჯგუფის ყველა უახლეს ვაკანსიას სხვადასხვა ადგილებზე.