ამოირჩიეთ რეგიონი
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

მუშაობა MULTIVAC-ში

ჩვენი თანამშრომლები წარმოადგენენ ჩვენს ყველაზე დიდ სიძლიერეს და უმნიშვნელოვანეს ინვესტიციას ჩვენს მომავალში. ჩვენ ვეყრდნობით გრძელვადიან სამუშაო ურთიერთობებს და კაგ სამუშაო კლიმატს. ჩვენ გვსურს ყველა ჩვენს თანამშრომელს შევთავაზოთ სამუშაო გარემო საინტერესო კარიერული განვითარების შესაძლებლობებით. ამიტომაც განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ვანიჭებთ მათ სწავლებასა და პროფესიულ გადამზადებას.<br/><br/>ასევე, ჩვენს თანამშრომლებს ვთავაზობთ განსხვავებულ მოდელს, რომლითაც მათ მხარდაჭერას ვუცხადებთ ჰარმონიაში მოიყვანონ ოჯახისა და პროფესიის თანადროული კეთილდღეობა.

ჩვენ ხელს ვუწყობთ თავდადებულ თანამშრომლებს, რომლებიც ჩვენს ხედვას იზიარებენ.

ჩვენს თანამშრომლებს ვთავაზობთ გარემოს, რომელშიც ისინი პიროვნულ განვითარებას შეძლებენ, ხოლო ჩვენ ვრეალიზდებით საერთაშორისო მასშტაბით აქტიური ორგანიზაცია, ჩვენი პასუხისმგებლობებით გლობალურ საქმიანობაში.

ჩვენი სამუშაო გარემო იწვევს ჩვენს თანამშრომლებს აქტიურად ჩაერთონ ჩვენი ორგანიზაციის, ისევე როგორც ჩვენი პროდუქტებისა და პროცესების მუდმივ გაუმჯობესებაში.

ჩვენი ორგანიზაციის ღირებულების ძირეულ ელემენტებს თანამედროვე, ერგონომიული და უსაფრთხო სამუშაო ადგილების შექმნა წარმოადგენს, ისევე როგორც თანამშრომლების ინდივიდუალური საჭიროებების მხარდაჭერა.

განათლება და გადამზადება

MULTIVAC-ში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება განათლებასა და გადამზადებას. პერსონალის გრძელვადიანი თანამშრომლობის ორიენტირი ჩვენი ორგანიზაციის სტრატეგიაა, ისევე როგორც ორგანიზაციული მეგა ტრენდები, როგორიც არის დემოგრაფიული მიგრაცია, მრავალფეროვნება, ინდივიდუალიზმი, მობილურობა, ჯანმრთელობა და განათლება.

განათლებისა და გადამზადების პროგრამის ჩვენი აქცენტები სხვებთან ერთად მოიცავს შემდეგს:

  • სწავლებები MULTIVAC Training & Innovation Center-ში
  • წვდომა eLearning მოდულებზე
  • საკუთარი ცოდნის გაღრმავება და გადამზადება სხვადასხვა სფეროში MULTIVAC ტრენერის მეშვეობით