ამოირჩიეთ რეგიონი
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

MULTIVAC-ის შესახებ

ჩვენი პლანეტის მიმართ პასუხისმგებლობისა და მის მაცხოვრებლებზე ზრუნვისთვის.

სასრული რესურსების ფონზე, ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ ჩვენი პროდუქციის უსაფრთხოების დასაცავად და უზრუნველსაყოფად. მიღწევა, რომ საკვების გაფლანგვა აღარ მოხდეს. და ყველა ჩვენი ძვირფასი პროდუქტის ხანგრძლივი მოქმედების ვადისათვის.

MULTIVAC წარმოადგენს მსოფლიოში წამყვან მომწოდებელს შეფუთვის გადაწყვეტებში ყველა სახის საკვების, სამეცნიერო და ჯანდაცვის პროდუქტებისათვის, ისევე როგორც ინდუსტრიული ნაწარმისთვის. ჩვენი პორტფოლიო მოიცავს თითქმის ყველა თქვენს მოთხოვნას შეფუთვის დიზაინის, წარმადობის და რესურსების ეფექტურობის თვალსაზრისით. ის მოიცავს შეფუთვის სხვადასხვა ტექნოლოგიას, ისევე როგორც ავტომატიზირების გადაწყვეტას და ეტგიკეტირებას და ხარისხის კონტროლის სისტემას. ეს შეთავაზება გულისხმობს გადაწყვეტილებს, რომლებიც შეფუთვის პროცესის წინმსწრებია: ნაწილებისა და გადამუშავების სფეროებში, ასევე ცომეულის ტექნოლოგიაში.

ჩვენი ფართო კომპეტენციის მეშვეობით , მსგავსი MULTIVAC მოდულები ერთიანობაში ქმნიან ინტეგრირებულ სისტემას. კარგია თქვენი მოწყობილობის მაქსიმალური მართვისა და პროცესის საიმედოობისთვის, მაღალი ეფექტურობისთვის და დაბალი TCO-სთვის (Total Cost of Ownership). იმავე ფონზე, ჩვენ თანმიმდევრულად ვაგრძელებთ დიგიტალიზაციას. რეალურ დროში ანალიზის ინსტრუმენტებით, როგორიცაა MULTIVAC Smart Services პროგნოზირების შენარჩუნებისა და მანქანათმცოდნეობის მიმართულებით. მდგრადი ფიქრითა და მოქმედებით, ჩვენ ვალდებულნი ვართ რესურსებისა და ენერგიის პასუხისმგებლობით სარგებლობისათვის - როგორც ჩვენი პროდუქციის წარმოების, ისე ადგილზე მათი გამოყენებით.

MULTIVAC-ის ჯგუფი მსოფლიოს მასშტაბით ასაქმებს დაახლოებით 6.700 თანამშრომელს. 85-ზე მეტი შვილობილი კომპანიით წარმოდგენილი კომპანია ყველა კონტინენტზე. 1.000 კონსულტანტსა და სერვის ტექნიკოსზე მეტი ადამიანი მხარს უჭერს ჩვენს მომხმარებლებს მსოფლიოს მასშტაბით. მათი Know-how და გამოცდილება მაქსიმალურ ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს ყველა დამონტაჟებული MULTIVAC მოწყობილობისთვის. ყოველივე ამის შემდეგ, ჩვენ ვხედავთ საკუთარ თავს, როგორც პარტნიორს, რომელიც გადამწყვეტ წვლილს შეიტანს თქვენს ბიზნეს წარმატებაში - იქნება ეს დამწყები, ხელოსანი ბიზნესი თუ კომპანიების საერთაშორისო ჯგუფი.

ჩვენი ბაზრები

ჩვენ ვამუშავებთ და ვფუთავთ, ყველაფერს რისი დაცვაც ღირს.

საკვები პროდუქტები

თანამედროვე შეფუთვები მრავალფუნქციურია. და ისინი უცვლელნი არიან. მათი უმთავრესი ამოცანაა დაიცვას შესაფუთი პროდუქტი გარე ზემოქმედებისაგან. საკვები პროდუქტების შემთხვევაში, შეფუთვა განსაკუთრებით მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ვარგისიანობის ვადის გახანგრძლივებისათვის, არომატისა და კვებითი ღირებულებების დანაკარგის შემცირებისათვის.

MULTIVAC ბაზარზე სთავაზობს საკვები პროდუქტების შეფუთვის საშუალებების ყველაზე ფართო პორტფელს. განსხვავებული ტექნოლოგიების მეშვეობიტ ჩვენ ყველა მოთხოვნას ვესადაგებით.

ეს პორთფოლიო ჩვენ შევადგინეთ დასლაისერებისა და პორციონირების ნოუ ჰაუს მეშვეობიტ, ისევე როგორც დასაწყობებამდე და მის შემდეგ საჭირო ეფექტური შეფუთვის პროცესებით.

ჰიგიენის მიმართულებით, MULTIVAC Hygienic Design™ იღებს ზომებს და შესაძლებლობას აძლევს ჩვენს მომხმრებლებს დააკმაყოფილონ საკვები პროდუქტების წარმოებასთან დაკავშირებული ყველაზე მკაცრი ჰიგიენური სტანდარტები.

 

სამყაროს შემსწავლელ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის პროდუქცია

MULTIVAC-ს გააჩნია ამ სფეროში სამედიცინო, სტერილური პროდუქტების ავტომატიზირებული შეფუთვის წამყვანი როლი ბაზარზე. ჩვენი პორთფოლიო მოიცავს ასევე გადაწყვეტებს კომპლექსური და მგრძნობიარე პროდუქტების შესაფუთად ფარმაცევტულ, დიაგნოსტიკურ და ბიოტექნოლოგიურ სფეროებში.

MULTIVAC Clean Design™ თერმოფორმირების შესაფუთი დანადგარები განსაკუთრებით ეფექტურია მგრძნობიარე Lifescience და Healthcare პროდუქტების შესაფუთად. ისინი შესაძლოა ინდივიდუალურად იყვნენ აღჭურვილნი სხვადასხვა სივრცეში გამოსაყენებლად და სრულყოფილი Line Clearance-ის წყალობით ისინი მაქსიმალურ საიმედოობას უზრუნველყოფენ დანაკარგისა და რეპროდუცირების თვალსაზრისით.

მონაცემთა სისტემებთან კიდევ უფრო მაღალ დონეზე წვდომა შესაძლებლობას იძლევა წარმოების მთელ პროცესში პროდუქტზე უხარვეზო მიკვლევადობის, ეს კი მაღალ გამჭვირვალობას უზრუნველჰყოფს.

ინდუსტრიული და სამომხმარებლო საქონელი

ინდუსტრიული და სამომხმარებლო პროდუქტებისათვის MULTIVAC-მომხმარებლები სარგებლობენ ჩვენი მაღალი კომპეტენციით მასიური ჭრის გადაწყვეტებისათვის, რომელიც განსაკუთრებული ეფექტურობით გამოირჩევა.

შეფუთვის ჩვენი კონცეფცია საშუალებას იძლევა ინდივიდუალურად აღიჭურვოს სატრანსპორტო შეფუთვები, ნახევარფაბრიკატები ან საცალო ვაჭრობის შეფუთვები.

MULTIVAC-შეფუთვის გადაწყვეტები ასევე გთავაზობენ მრავალმხრივი აღჭურვის პორციებს შეფუთვის დიდი მრავალფეროვნებითა და მაქსიმალური მოქნილობით. ამასთან ერთად, ჩვენ ვთავაზობთ პროცესისა და შეფუთვის მაღალ უსაფრთხოებას.

ჩვენი მრავლისმომცველი ავტომატიზირებითა და ხაზის წარმოების კომპეტენციით, ჩვენ ასევე ვზრუნავთ ჩვენს ხაზში მესამე მხარის მოდულების უზადო ინტეგრაციაზე. ტიპიური სფეროები წარმოადგენენ გადაწყვეტებს პროდუქტების მიწოდების, დანაწევრებისა და დამუშავებისათვის, ისევე როგორც ინსპექტირებისა და ეტიკეტირების სისტემებისათვის, ასევე End-of-Line გადაწყვეტებს.

 

ტექნოლოგია და ინოვაცია

ჩვენ ვადგენთ სტანდარტებს, ტექნოლოგიის, ეფექტურობისა და საიმედოობის თვალსაზრისით.

 

ჩვენი ტექნოლოგიური ლიდერობა დოკუმენტირდება დიდი რაოდენობით დაპატენტებული ინოვაციების სახით. ჩვენ უწყვეტად ვახდენთ ინვესტირებას კვლევებსა და განვითარებაში. ჩვენი ინოვაციური საქმიანობის შედეგი სტანდარტიზებული ინოვაციური მენეჯმენტის პროცესებია. ამასთან, ჩვენ ვავითარებთ ჩვენს ბიზნეს მოდელს განუწყვეტლივ, რათა სრულად დავაკმაყოფილოთ მომხმარებელთა შეცვლილი ქცევა, ისევე როგორც ბაზრის ახალი მოთხოვნები. ეს მოიცავს ასევე მრავალმხრივ პორთფოლიოს ციფრულ მომსახურებაში. MULTIVAC თანამშრომლობს წამყვან ინსტიტუტებთან და ინდუსტრიულ გაერთიანებებთან. უახლესი კვლევის შედეგებით ხორციელდება ჩვენი პროდუქტების შემდგომი განვითარება.

საიმედოობა

ჩვენი პროდუქტები მნიშვნელოვანია მისი სანდოობითა და პროცესის უსაფრთხოებით.

ჩვენი პროდუქტები აკმაყოფილებენ უმაღლეს მოთხოვნებს უსაფრთხოების, ერგომიულობისა და მართვის კომფორტულობის თვალსაზრისით და ავითარებენ შესაბამის დიზაინს.

ჩვენ მუდმივად ვქმნით გაუმჯობესებებს სერთიფიცირებული პროცესების დადგენით. ჩვენ შეუწყვეტლივ ვახორციელებთ ინვესტიციებს თანამედროვე საწარმო მოცულობებისათვის და ამით მაღალ ეფექტურობასა და ხანგრძლივ ექსპლუატაციას ვუზრუნველყოფთ.

კლიენტებთან სიახლოვე

ჩვენთვის ძვირფასი ეთიკითა და ღია კომუნიკაციით, ჩვენი კლიენტებისაგან ნდობას მოვიპოვებთ.

ჩვენს კლიენტებთან ყოველთვის ვმართავთ დიალოგს. ჩვენი თანამშრომლობით, ჩვენ გენერირებას ვახდენთ დამატებითი სარგებლის და ამავდროულად მხარდაჭერას ვუცხადებთ მათ ზრდას, ინოვაციურ განვითარებასა და წარმატებას.

ჩვენი ყოველმხრივი კონსულტაციები, კლიენტებისათვის ინდივიდუალური შეფუთვის გადაწყვეტების გრძელვადიან წარმატებულ განვითარებას ეყრდნობა. ჩვენი დანადგარების ოპტიმალური ექსპლუატაციის უზრუნველსაყოფად, ჩვენს მომხმარებლებს ვთავაზობთ გამოყენების სწავლების მრავალმხრივ პროგრამებს. ჩვენი ყოვლისმომცველი გაყიდვის შემდგომი მომსახურება უზრუნველყოფს ჩვენი ყველა დამონტაჟებული დანადგარის მაქსიმალურ ხელმისაწვდომობას.

პასუხისმგებლობა

გრძელვადიანი და პასუხისმგებლობით სავსე მენეჯმენტი ინტეგრირებულ ნაწილს ნაწრმოადგენს ჩვენი ორგანიზაციის სტრატეგიაში.

ჩვენ ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ ჩვენი ქმედებების ზეგავლენას ჩვენი მფლობელებისა და საზოგადოების მიმართ. ეს ასევე მოიცავს გარემოს მიმართ ჩვენი ზემოქმედების შემცირებას და მონიტორინგს. ეთიკურ ქმედებებს ჩვენთან ასევე უმაღლესი პრიორიტეტი გააჩნია, რაც გულისხმობს ჩვენი თანამშრომლების შეგრძნებას თავი იგრძნონ უსაფრთხოდ, დაფასებულად და პროცესებში ჩართულად. ჩვენ მხარს ვუჭერთ საერთაშორისო და ეროვნულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ერთობლივ პროექტებს ვანხორციელებთ.

>შეიტყვეთ მეტი