ამოირჩიეთ რეგიონი
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

MULTIVAC-ის გუნდში მუშაობა

ჩვენი წარმატების ერთერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი: ჩვენი თანამშრომლები

ჩვენს სათაო ოფისში, ვოლფერტშვენდენში, ისევე როგორც 140-ზე მეტ ქვეყანაში, ჩვენ ვასაქმებთ ამ დროისათვის 5,900-ზე მეტ თანამშრომელს და ამით ჩვენს სპეციალიზებულ ცოდნას მსოფლიო მასშტაბით ხელმისაწვდომს ვხდით ჩვენი კლიენტებისთვის. ჩვენი ექსპერტები გეხმარებიან არა მხოლოდ იმაში, რომ თქვენი ინდივიდუალური მოთხოვნებისთვის შეფუთვის ოპტიმალური გადაწყვეტის რეალიზება მოახდინოთ, არამედ ზრუნავენ ასევე თქვენი MULTIVAC დანადგარების მაქსიმალურ ხელმისაწვდომობაზე.

ადამიანები ჩვენს კომპანიაში არის ყველაზე ძვირფასი აქტივი და მნიშვნელოვანი ინვესტიცია მომავალში.
 ჩვენ ვეყრდნობით გრძელვადიან შრომით ურთიერთობებს და კარგ სამუშაო კლიმატს როგორც ბაზას ინდივიდუალური მოტივაციისთვის. ჩვენ გვსურს ყველა დასაქმებულს შევთავაზოთ სამუშაო გარემო საინტერესო კარიერული განვითარების შესაძლებლობებით. ამიტომაც ჩვენ განსაკუთრებულად ვზრუნავთ მათ სწავლებასა და კვალიფიკაციის ამაღლებაზე.

ამით ჩვენ ვხდებით მიმზიდველი დამსაქმებელი

ჩვენ გთავაზობთ მრავალმხრივ და საინტერესო დავალებებს. ჩვენ ვსაქმიანობთ საერთაშორისო დონეზე: 70-ზე მეტი შვილობილი კომპანიით ჩვენ წარმოდგენილები ვართ ყველა კონტინენტზე. ჩვენ ვთავაზობთ ჩვენს თანამშრომლებს განვითარების შესაძლებლობებს, ესენია როგორც ტექნიკური, ასევე მენეჯერული პოზიციები. MULTIVAC-ი ადგას მუდმივი ზრდის გზას და ახასიათებს სიბრტყისებრი იერარქია.

ვაკანსიები

აქ თქვენ იპოვნით MULTIVAC-ის ჯგუფის ყველა უახლეს ვაკანსიას სხვადასხვა ადგილებზე.