ამოირჩიეთ რეგიონი
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

შეფუთვები საკვები პროდუქტებისათვის

საკვები პროდუქტების გადამუშავებისა და შეფუთვისათვის გათვალისწინებული ჩვენი ინოვაციური, მაღალეფექტური და ეკონომიური პროდუქტებით ჩვენ პროცესის მთელს ჯაჭვს ავსახავთ. ამასთან MULTIVAC-პორტფოლიო არა მხოლოდ უნიკალურია, არამედ ის ბაზარზე ყველაზე ფართო პორტფოლიოს წარმოადგენს.

MULTIVAC-ექსპერტთა ჯგუფი თქვენს ფართო მხარდაჭერას განახორციელებს თქვენი პროექტების განხორციელების პროცესში: პირველი კონსულტაციიდან დაწყებული ჩვენი უნიკალური გაყიდვების შემდგომი სერვისით დამთავრებული.

საკვები პროდუქტების გადამუშავება და შეფუთვა

მსოფლიო მასშტაბით პატარა და დიდი საწარმოები სარგებლობენ ჩვენი მრავალწლიანი გამოცდილებით, რომელიც ჩვენ გვაქვს შეფუთვის, დამუშავების, მარკირების, ხარისხის ინსპექციის, მუყაოში შეფუთვისა და პალეტების მომზადების სფეროებში - ასევე ჭრის, პორციონირებისა და ცომის დამუშავების ჩვენს მიერ დამკვიდრებული ფართო ნოუ-ჰაუთ.

როგორც ფართო მიმწოდებელს, რომელსაც ავტომატიზირებისა და კონვეირული მართვის კომპეტენცია გააჩნია, ჩვენი ყურადღება ყოველთვის მიმართულია შეფუთვის პროცესის ყველა წინარე და მომდევნო ფუნქციების ერთმანეთთან ეფექტურ დაკავშირებაზე. ჩვენს მომსახურების სპექტრს ემატება შეფუთვების წარმოების მდგრადი კონცეფციები.

 

საკვები პროდუქტის შეფუთვა: უსაფრთხო. ეკონომიური. მდგრადი.

MULTIVAC-ის შეფუთვები საიმედოდ იცავს საკვებ პროდუქტებს და ლოჯისტიკის ჯაჭვში უზრუნველყოფს ოპტიმალურ ვარგისიანობას და ჰიგიენას.

ის შესაძლებელს ხდის შეფუთვების სხვადასხვა ტიპის ეკონომიურ წარმოებას, რაც მოიცავს ეფექტურ პროცესუალურ შეფუთვებს, მოქნილ ფართოფორმატიან მულტიშეფუთვებსა და მიმზიდველ სამომხმარებლო შეფუთვებს. ასევე შესაძლებელია შეფუთვის მრავალფეროვანი ზომების მოქნილი რეალიზაცია, რომელიც მოიცავს კლიენტისათვის ხელსაყრელ ერთი და სხვადასხვა პროდუქტის შეფუთვებსა და რამდენიმე შრიან საოჯახო შეფუთვებს.

MULTIVAC-თვის მდგრადობის თემა იმთავითვე პრიორიტეტს წარმოადგენს. ჩვენი მიზანია: ყველა ტიპის საკვები პროდუქტების წარმოებისას რესურსებისა და მასალების შეძლებისდაგვარად მინიმალური გამოყენება. ამის პარალელურად ჩვენ ნედლეულისა და მონომასალებიდან ვქმნით ახალ შესაფუთ მასალებს და ჩვენს კლიენტებს ვთავაზობთ შეფუთვებს, რომლებიც ოპტიმალური რისაიკლინგით გამოირჩევა.

 

მომხმარებლის ინფორმაციები და პროფესიული ანგარიშები

"The entry into thermoforming packing was an important, strategic step for us."

Knorrevången Slakt AB in the Swedish town of Gilmåkra is one of the ten largest slaughtering companies in the country. The slaughtered animals are supplied either whole or in sections to the wholesale trade, but a large part of the fresh meat is also supplied pre-portioned to processing companies. There it is further…

“MULTIVAC is a real partner for us.”

Cater Food mainly processes pork and beef in both premium and bio grades. Since the two existing machines at the Herrup site were barely able to cope with the constantly rising production quantities, the Danish company, which has seen strong growth in recent times, decided to invest in a R 515 thermoforming packaging…

Fast food, attractively packed

Convenience products are popular worldwide. The right packaging presents these practical food products attractively and extends their shelf life.

Figlmüller: Schnitzel and more

The restaurant company Figlmüller puts its trust in chamber machines from MULTIVAC.

დაგვიკავშირდით

თანხმობა*

Convenience Products

Traysealer Solutions for Convenience Products

MULTIVAC offers a wide range of solutions for convenience products of all kinds: from typical ready-to-serve meals to menu components, snacks, vegetables, and fresh-cut products.

 

მთლიანი ხაზები რომლებიც შესაძლებელია გაეშვას ხელით

 


MULTIVAC პორტფოლიო მოიცავს შეფუთვის სხვადასხვა ტექნოლოგიებს, მარკირების და ხარისხის კონტროლის სისტემებს და ასევე პრობლემის ავტომატიზებული გადაჭრის შესაძლებლობას. ჩვენს პროდუქციის პროგრამას ასრულებს შეფუთვის პროცესში პორციონირების, პროცესინგის და ცხობის ტექნიკის სფეროების ჩართული კომპონენტები. ჩვენი ფართო კომპეტენციის მეშვეობით შესაძლებელია ყველა მოდული ჩართული იქნას ერთიან პროცესში. ისინი უზრუნველყოფენ მოხმარების და პროცესის უსაფრთხოებას და მაღალ ეფექტურობას.

შეიტყვეთ მეტი >