ამოირჩიეთ რეგიონი
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

MULTIVAC Line Control

ხაზის ერთიანი მართვა და ექსპლოატაცია

 

MULTIVAC Line Control (MLC) უზრუნველყოფს განსაკუთრებულად ეფექტურ მართვას MULTIVAC ხაზებისათვის. ეს მოიცავს წარმოების ხაზების დაწყებას, შეჩერებას, დაცლას და რეცეპტების შეცვლას. MLC მნიშვნელოვნად ამარტივებს მუშაობას, უზრუნველყოფს უსაფრთხო და განმეორებად პროცესებს და ამცირებს პოტენციურ საოპერაციო გაუმართაობებს. ის ქმნის მარტივ საფუძველს ERP-, MES-, MRP- ან PPS-სისტემებთან ჩვენი მომხმარებლების დაკავშირებისთვის.

MULTIVAC Line Control (MLC) წარმოადგენს ინოვაციურ გადაწყვეტას, რომელიც გარე ხაზების ოპერაციასა და მართვას მნიშვნელოვნად ამარტივებს და უფრო ეფექტურს ხდის.

ხშირად განმეორებადი საოპერაციო თანმიმდევრობა, როგორიცაა ჩართვა, გაჩერება, დაცლა და რეცეპტების შეცვლა, MLC–ის მეშვეობით გარდაიქმნება მკვეთრ ხაზად, სტანდარტიზებისა და განმეორებადი პროცესებისთვის.

საოპერაციო პერსონალი სარგებლობს მნიშვნელოვნად ხანმოკლე პროცესით, ისევე როგორც მარტივი, სწრაფი და უშეცდომო სამუშაო ეტაპებით. შედეგად, მიიღება მთლიანი ხაზის მნიშვნელოვნად მაღალი ხელმისაწვდომობა და მართვის შეცდომების მინიმალიზაცია. ყველა რელევანტური პროცესუალური მონაცემების მომზადების წყალობით MULTIVAC Line Control იდეალურ საფუძველს წარმოადგენს ოფციონალური ციფრული სერვისების, როგორიცაა მაგ. OEE ანალიზები, წვდომაზე.

MULTIVAC Line Control ქმნის მარტივ საფუძველს ERP-, MES-, MRP- ან PPS-სისტემებთან ჩვენი მომხმარებლების დაკავშირებისთვის.

 

ხაზის გაშვება

ხაზის ყველა ელემენტზე მთავარი ჩამრთველის ამოქმედების შემდეგ, ხაზის რეცეპტი მთელი ხაზისთვის შეიძლება შეირჩეს ნებისმიერ სასურველ მართვის ტერმინალზე (HMI 3). ხაზის თითოეული ელემენტი ავტომატურად მიიღებს შესაბამის რეცეპტის შემოთავაზებას, რომელსაც ოპერატორი დაადასტურებს, ნებისმიერი აუცილებელი მანუალური დაყენების პროცესის შემდეგ.

MULTIVAC Line Control ხაზის გაშვებას გაცილებით ეფექტურად და უსაფრთხოდ უზრუნველჰყოფს. მომხმარებლისათვის ამით მცირდება დახარჯული დრო და მანძილი, რაც საჭიროა თითოეულ დანადგარში ცალკეული რეცეპტების ჩასატვირთად. წარმოების ხაზის რეცეპტების მართვა ავტომატურად უზრუნველყოფს სწორი რეცეპტების გამოყენებას.

მას შემდეგ, რაც ყველა საწარმო ხაზი ექსპლუატაციის მზადყოფნაში იქნება, MLC ხაზის ჩართვას უზრუნველყოფს. ამით მოხდება პოტენციური გაუმართაობის წყაროების მინიმალიზება.

ხაზის ჩართვა და გამორთვა

MLC-ის მეშვეობით შესაძლებელია ხაზის ნებისმიერი სასურველი მართვის ტერმინალიდან (HMI 2, HMI 3) ცენტრალური ჩართვა და გამორთვა. თითოეული ხაზის მოდული გაჩერებისას ავტომატურად გადავა სტატუსზე „გაჩერებული".

MULTIVAC Line Control ხაზების ჩართვასა და გამორთვას მოწესრიგებულ პროცესად ქმნის და ის მნიშვნელოვნად მარტივდება და ჩქარდება. დროისა და მანძილის შემცირებასთან ერთად, მომხმარებლისთვის იზრდება დანადგარის გამოყენებადობა.

ხაზის ერთიანი რეცეპტის ცვლილება

MLC-ს მეშვეობით შესაძლებელია სასურველი ხაზის რეცეპტის ცენტრალურად, სასურველ მართვის ტერმინალზე (HMI 3) არჩევა. ხაზის თითოეული ელემენტი ავტომატურად მიიღებს შესაბამის რეცეპტის შემოთავაზებას, რომელსაც ოპერატორი დაადასტურებს, ნებისმიერი აუცილებელი მანუალური დაყენების პროცესის შემდეგ.

გარდა ამისა, მართვის სისტემაში შეიძლება აისახოს მანუალური საქმიანობის ჩამონათვალი, რომელიც უნდა შესრულდეს ოპერატორის მიერ და დადასტურებული იყოს მართვის ტერმინალზე.

MULTIVAC Line Control-ის მეშვეობით რეცეპტის ცვლილება ხაზებზე მნიშვნელოვნად საიმედო და სწრაფი ხდება. მომხმარებლისათვის ამით მცირდება დახარჯული დრო და მანძილი, რაც საჭიროა თითოეულ დანადგარში ცალკეული რეცეპტების ჩასატვირთად. ამავდროულად უზრუნველყოფილია რეცეპტების სწორი გადაყენება თითოეული დანადგარისთვის.

წარმოების ხაზის რეცეპტების მართვა ავტომატურად უზრუნველყოფს მაგალითად სწორი წარმოების თარიღების გამოყენებას. ეს ჩვეულებრივ მოიცავს ასევე ბეჭდვის სწორ განლაგებას და ბეჭდვის მონაცემებს, ოპერატორების შეცდომების მნიშვნელოვან წყაროს ყოველდღიური მუშაობის დროს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს დამატებითი სამუშაო ან ხარჯები.

ხაზების სტატუსის მიმოხილვა

MLC-ს ხაზის სტატუსის მიმოხილვა სწრაფად და საიმედოდ განსაზღვრავს და ადგენს ხაზის დაუგეგმავი გაჩერების მიზეზს, მაგალითად, მასალის დანაკლისს. ასევე, გაუმართაობის სხვა პოტენციური მიზეზები, როგორიცაა დამცავი სქემების ან კონტროლის სენსორების გააქტიურება, ასევე შეიძლება ეფექტურად ლოკალიზდეს ხაზის სტატუსის მიმოხილვით.

MLC–ის მეშვეობით, წარმოების ტიპიური დარღვევების აღმოფხვრა ძალიან გამარტივებულია და დაჩქარებულია. მომხმარებლისთვის დროის შემცირების გარდა, ხაზის ხელმისაწვდომობა ოპტიმიზირებულია და წარმოების მიზნები უფრო საიმედოდ მიიღწევა. დიფერენცირებული დანადგარების სტატისტიკა უზრუნველჰყოფს მონაცემთა ბაზას OEE ანალიზებისთვის.

 

ცარიელი ხაზის გაშვება

MLC-ს ხაზის სტატუსის მიმოხილვა სწრაფად და საიმედოდ განსაზღვრავს და ადგენს ხაზის დაუგეგმავი გაჩერების მიზეზს, მაგალითად, მასალის დანაკლისს. ასევე, გაუმართაობის სხვა პოტენციური მიზეზები, როგორიცაა დამცავი სქემების ან კონტროლის სენსორების გააქტიურება, ასევე შეიძლება ეფექტურად ლოკალიზდეს ხაზის სტატუსის მიმოხილვით.

MLC–ის მეშვეობით, წარმოების ტიპიური დარღვევების აღმოფხვრა ძალიან გამარტივებულია და დაჩქარებულია. მომხმარებლისთვის დროის შემცირების გარდა, ხაზის ხელმისაწვდომობა ოპტიმიზირებულია და წარმოების მიზნები უფრო საიმედოდ მიიღწევა. დიფერენცირებული დანადგარების სტატისტიკა უზრუნველჰყოფს მონაცემთა ბაზას OEE ანალიზებისთვის.

MULTIVAC Line Control

  • ხაზების ჩართვა/გამორთვა
  • ინტეგრირებული რეცეპტების მართვა
  • ინტეგრირებული ხაზების მართვა
  • მოდულარული სტრუქტურა, დამატებითი კლიენტზე მორგებული პროგრამების საშუალებას იძლევა

მომხმარებლის ინფორმაციები და პროფესიული ანგარიშები

Automation solutions for the bakery product industry

The bread and bakery product industry finds itself in a far-reaching transition. Cost pressure, product diversity
in the market, altered consumer habits, and hygiene
regulations require companies not only to adapt their product range but also to optimise their production
processes. One important approach as…

Automation in meat processing offers a wide range of benefits

The food industry is booming. An ever increasing number of fresh and processed food products, snacks, ready meals, and convenience products have to be manufactured and packed. But it has become more difficult to find suitable or qualified staff. There is currently an acute lack of personnel in the meat processing…

RX 4.0 offers maximum process reliability

The medical products and pharmaceutical industries place very great demands on the precision and reproducibility of processes when packing sensitive products - not least because of the new MDR and UDI regulations. The declared aims of both sectors also include improvements in throughput times, production efficiency and…

Loading, removing and converging packs in the smallest space

With the H 052 robot from MULTIVAC, a 2-axis robot can be completely integrated into a thermoforming packaging machine for the first time. This means the space requirement can be reduced significantly. The handling module is capable of being matched flexibly to a wide range of products and finished packs with a weight…

 

დაგვიკავშირდით