ამოირჩიეთ რეგიონი
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

ავტომატიზირებული გადაწყვეტები

ერთიანი ავტომატიზირებული სისტემები მაქსიმალური ეფექტურობისა და პროცესის უსაფრთხოებისათვის

ჩვენ ავტომატიზაციის სისტემების გამოცდილი მომწოდებლები ვართ. ჩვენი კომპლექსური გაგებით თქვენი პროდუქციისა და თქვენი საჭიროებების მიხედვით, ჩვენ ვავითარებთ ავტომატიზაციის საშუალებებს შეფუთვისა და სხვადასხვა ამოცანებისთვის – დაწყებული პროცესის ერთი ცალკეული ნაბიჯით, დამთავრებული საკითხის სრულ გადაწყვეტამდე.

ამგვარად ჩვენ ეფექტურობისა და პროცესის უსაფრთხოების თვალსაზრისით ვპასუხობთ მაქსიმალურ მოთხოვნებს და ჩვენი მოდულების მოდულარულობით უზრუნველვყოფთ დაინსტალირებული სისტემის მინიმალურ ფუტპრინტს.

 

მთლიანი ხაზები ერთი ხელიდან

MULTIVAC პორტფოლიო მოიცავს შეფუთვის სხვადასხვა ტექნოლოგიებს, მარკირების და ხარისხის ინსპექტირების სისტემებს და ავტომატიზირების სისტემებს. ჩვენ პროდუქტების პროგრამას სრულყოფილს ხდის შეფუთვის პროცესის წინ არსებული ჭრისა და პორციონირების, ასევე ცომის ფორმის მიცემის ფუნქციები. ჩვენი ფართო კომპეტენციის მეშვეობით ჩვენ ვახორციელებთ ყველა მოდულის მთლიან სისტემაში ინტეგრაციას, რაც უზრუნველყოფს მართვისა და პროცესის ოპტიმალურ უსაფრთხოებას და ასევე ეფექტურობის მაქსიმუმს.

ჩვენ ასევე გვაქვს კომპონენტების ფართო პორტფოლიო, რომლითაც პროდუქტებისა და შეფუთვების მანიპულაცია ეკონომიურად ავტომატიზირებული შეიძლება იქნას მთლიანი შეფუთვის პროცესის ფარგლებში. აღნიშნული მანიპულირების მოდულების პარალელურად მოიცავს კონვეირებისა და პალეტირების სისტემებს მეორადი შეფუთვებისათვის და ასრულებს შემდეგ ფუნქციებს.

ავტომატიზირების კომპონენტების ფუნქციები

პროდუქტის დამუშავება

MULTIVAC გვთავაზობს ზუსტ და ჰიგიენურ დატვირთვის გამოსავლებს მყარი, დაჭრილი გახეხილი/გატარებული პროდუქტების, გრანულები, ფხვნილები ასევე რბილი, ბლანტი და თხევადი პროდუქტებისთვის. ისინი ხელმისაწვდომია ავტომატიზირებული შეფუთვის ხაზის შემადგენელი ნაწილის სახით ან შეიძლება ინტეგრირებული იყვნენ არსებულ სისტემებში.

გადაცემა

 • მოდულარული ღვედები
 • მატერიის ღვედები
 • რგოლი ღვედები
 • გორგოლაჭიანი ბილიკები ჯაჭვური ამძრავით
 • გორგოლაჭიანი ბილიკები ძრავით
 • გრავიტაციული გორგოლაჭიანი ბილიკები
 • ჯაჭვური კონვეირიროგორც სწორი, მოსახვევებიანი ან აღმავალი კონვეირი, როგორც ინტეგრირებული ვარიანტი ან როგორც ცალკე მდგომი ვერსია

მიტანა, ბუფერის შევსება

 • დამცავი ფირფიტები
 • აღმავალი კონვეირები
 • გრავიტაციული გორგოლაჭიანი ბილიკები
 • გვერდითა სარტყლები
 • მრავალნაწილიანი კონვეირები
 • ცენტრიფუგალური ჩამწყობები
 • MULTIVAC Tray Carrier™

წინასწარი დაჯგუფება

 • ვიბრაციული კონვეირები
 • მრავალნაწილიანი კონვეირები 

შემოწმება

 • Robovision-Software
 • სიბრტყის კამერები
 • უჯრედების კამერები
 • ბარკოდის სკანერი

პირველადი შეფუთვების დატვირთვა

MULTIVAC გვთავაზობს ზუსტ და ჰიგიენურ დატვირთვის გამოსავლებს მყარი, დაჭრილი გახეხილი/გატარებული პროდუქტების, გრანულები, ფხვნილები ასევე რბილი, ბლანტი და თხევადი პროდუქტებისთვის. ისინი ხელმისაწვდომია ავტომატიზირებული შეფუთვის ხაზის შემადგენელი ნაწილის სახით ან შეიძლება ინტეგრირებული იყვნენ არსებულ სისტემებში.

შევსება

 • დაჭრილი პროდუქტის გამოსახულების გამანაწილებელი,
 • ახალი ხორცის საჭრელი სისტემა
 • პურის საჭრელი სიტემა

დატვირთვა

 • Pick-and-Place-Handling
 • კონვეირული ლენტები
 • სინქრონიზირებული სატვირთი ტრანსპორტიორი
 • უკანა სვლის ტრანსპორტიორები

დოზირება

 • მულტი-დოზატორი
 • დოზატორი შევსების ხიდით

ზედამხედველობა

 • ნაკადის კონტროლი
 • ცარიელი შეფუთვების კონტროლი
 • შევსების კონტროლი
 • ბეჭდური ნაკერის კონტროლი
 • პოზიციისა და დაკლების კონტროლი

დამატების ჩადება

 • ინტერლივერის მომწოდებელი
 • ინსტრუქციები
 • პარკები

მოშორება, ტრანსპორტირება

შეფუთვების შესაფუთი დანადგარიდან მოსაცილებლად და შემდგომ პროცესებთან ტრანსპორტირებისთვის MULTIVAC გვთავაზობს მრავალ გამოსავალს. ჩვენი მოდულები ტრანსპორტირებისთვის, კანალიზირებისთვის და შეფუთვების ფორმირება უზრუნველყოფენ პროდუქტის ეფექტურ და უწყვეტ ნაკადს. წუნდებული შეფუთვების მოცილება შეიძლება ინტეგრ ირებული იყოს ყოველ ქვეპროცესში.

ჩვენი საშუალებები ტრანსპორტირებისა და მოცილებისთვის შეიძლება დაინსტალირდნენ როგორც შეფუთვის ავტომატიზირებული ხაზის ნაწილი ან მოხდეს არსებულ სისტემებში ინტეგრირება.

ტრანსპორტი

 • დაბალი წნევის მიმტანი ტრანსპორტიორები
 • ლენტური კონვეირები
 • 90°-განივი ტრანსპორტიორები
 • უკუსვლის ტრანსპორტიორები ასევე MULTIVAC ლენტური კონვეირული სისტემები (MCS).


 როგორც ღვედიანი კონვეირები ან როგორც მოდულარული ჯაჭვური კონვეირები

სორტირება

 • Pick-and-Place-Handling
 • MULTIVAC კონვეირული სისტემები (MBS)
 • 90°-განივი ტრანსპორტიორი

ორიენტირება

 • ჰორიზონტალური მობრუნების სადგურები
 • ვერტიკალური მობრუნების სადგურები

niO-შეფუთვების გატანა

 • საექსპლოატაციო მოდულები
 • ამომგდები მოწყობილობები
 • გაქრევის მოწყობილობები
 • გაქრევის კონვეირები

დამატებითი გარე შეფუთვა

მიწოდებისა და გატანის დროს მაღალი მოქნილობის საფუძველზე MULTIVAC გადაფუთვის სისტემები გამოდგება თითქმის ყველა პროდუქციის ხაზის ლეიაოტისათვის. ჩვენს მოქნილ Toploading- და Sideloading-საშუალებებს აქვთ შესაძლებლობა შექმნან მუყაოს ფორმებისა და ფორმატების ფართო სპექტრი, დატვირთონ და ჩაკეტონ – მცირე საჩვენებელი ყუთებიდან დაწყებული დიდი ფორმატის მუყაოს სატრანსპორტო ყუთებამდე. პროდუქტის მიწოდება შესაძლებელია მორგებული იქნას კლიენტების სხვადასხვაგვარ მოთხოვნებზე: ინლაინ-, 90°- ან ორმაგი მიწოდება, ამასთან პროდუქტები შესაძლებელია განთავსდეს გვერდით ან კიდეზე. გარდა ამისა ხელმისაწვდომია საკეტების უამრავი ვარიანტი დაწყებული გარე საკეტებით დასრულებული ინტეგრირებულ ლუქებამდე წებოვანი/მაგნიტური ლენტით და ცხელი წებოვანი სისტემებით. პროდუქტები შეიძლება შეიფუთოს დასაკეც მუყაოს ყუთებში (RSC) ან თაროებისთვის გამზადებულ შეფუთვებში (SRP). MULTIVAC-ის მუყაოს შესაფუთი საშუალებები შეიძლება დაინსტალირდნენ როგორც ავტომატიზირებული შესაფუთი ხაზის ნაწილი ან მოხდეს მათი ინტეგრირება არსებულ სისტემებში.

ტრანსპორტი

 • დაბალი წნევის მიმტანი ტრანსპორტიორები
 • ლენტური კონვეირები
 • 90°-განივი ტრანსპორტიორები
 • უკუსვლის ტრანსპორტიორები ასევე MULTIVAC ლენტური კონვეირული სისტემები (MCS).

 როგორც ღვედიანი კონვეირები ან როგორც მოდულარული ჯაჭვური კონვეირები

მუყაოს ყუთების დაწყობა

 • მუყაოს მიმმართველი (ტაპერით | ცხელი წებოთ | მექანიკური ფიქსაციისათვის)
 • მუყაოს ტრანსპორტირების სისტემები
 • მუყაოს დეპოები

მუყაოს გამოყენების მეთოდი

 • ტრანსპორტირების კონვეირები (გორგოლაჭებით | შარნირის ლენტის ეტიკეტებით | ღვედით)
 • მუყაოს შტაპლერი
 • მობრუნების სადგური
 • სპირალური ლენტები

დატვირთვა

 • მოსაბრუნებელი მაგიდა
 • Pack Stacker
 • Pick-and-Place Handling
 • ჩასაფენების ჩამწყობი

პალეტირება

რობოტიზირებული პალეტირების საშუალებები გვთავაზობენ მაქსიმალურ მოქნილობას, საიმედოობას და ხარჯების ეფექტურობას. MULTIVAC-ის პროდუქციის ფართო სპექტრი უზრუნველყოფს ოპტიმალურ მოდულარულ ადაპტაციას კლიენტის მოთხოვნებზე სხვადასხვა პროდუქტების, ტევადობის, კომპაქტურობის და მათთან დაკავშირებული პროცესების თვალსაზრისით. MULTIVAC ჩვენი პალეტირების საშუალებები ამუშავებენ სხვადასხვაგვარ მუყაოს კოლოფებს და პლასტიკატის ყუთებს როგორც ცალკეულ ობიექტებს და დასტებს, ცალკეულ და დაჯგუფებულ შეფუთვებს, ასევე სხვადასხვა ზომის პალეტებს. პროგრამული უზრუნველყოფა შესაძლებელს ხდის პალეტირების სხვადასხვა ნიმუშების დამზამზადებას ასევე იმ ოპერატორებისთვის ვინც სპეციალურად არ არის ამისთვის მომზადებული.

MULTIVAC-ის პალეტირების სისტემები შეიძლება დაინსტალირდნენ როგორც ავტომატიზირებული შესაფუთი ხაზის ნაწილი ან მოხდეს მათი ინტეგრირება არსებულ სისტემებში.

კონტეინერის გამოყენების მეთოდი

 • კონტეინერის კონვეირებს
 • კონტეინერის ტრანსფერის ერთეულებს
 • ჯვარედინ ერთეულებს, კონტეინერის დისპენსერებს
 • სატაცებს ცარიელი კონტეინერებისთვის
 • შუალედური ფენების გამოყენების მეთოდების ერთეულებს
 • გორგოლაჭებიან კონვეირებს
 • ასევე საბრუნ მაგიდებს გორგოლაჭებიანი კონვეირებით

მუყაოს გამოყენების მეთოდი

 • ტრანსპორტირების კონვეირები (გორგოლაჭებით| პლასტმასის ეტიკეტებით | ღვედით)
 • დაჯგუფების სისტემები მუყაოებისათვის

კონტეინერების დატვირთვა

 • 4-ღერძიანი რობოტები
 • ვაკუუმის ან მექანიკური ჩამჭიდი

კონტეინერების მარკირება

 • პალეტების ეტიკეტირების დანადგარი

ფოლიოების შეფუთვა

 • ფოლიოში შემხვევი (აპლიკატორით კიდეების დაცვისათვის | ზედა ფოლიოს მოდულით)

გადაცემა მომდევნო პროცესზე

 • გადაცემის გზები
 • სატრანსპორტო ავტომობილები მძღოლის გარეშე (FTF)

MULTIVAC Line Control

ხაზის ერთიანი მართვა და ექსპლოატაცია მთლიანი სისტემის მაქსიმალური ეფექტურობისათვის

ხაზის ცალკეული მოდულებისათვის ერთიანი მართვის გამოყენება მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრავს ხაზის მართვის ეფექტურობას. აქედან გამომდინარეობს მთლიანი ხაზის მნიშვნელოვნად მაღალი ხელმისაწვდომობა და ასევე მართვის შეცდომების მინიმალიზაცია და მთლიანი სისტემის მაქსიმალური ეფექტურობა.

 

MULTIVAC Line Control-ის მეშვეობით გთავაზობთ სტანდარტულ გადაწყვეტილებას, რომელიც მთლიანი ხაზის გასწვრივ სტარტ-/სტოპ-ფუნქციით, პროდუქტის ეფექტური ცვლისა და ხაზის სტატუსის დანახვისათვის რეცეპტის ცენტრალურ მართვას მოიცავს. ის საშუალებას იძლევა, დაზიანებები ხაზზე სწრაფად იქნას ლოკალიზებული და აღმოფხვრილი. ყველა რელევანტური პროცესუალური მონაცემების მომზადების წყალობით MULTIVAC Line Control იდეალურ საფუძველს წარმოადგენს ოპციონალური ციფრული სერვისების, როგორიცაა მაგ. OEE ანალიზები, წვდომაზე. გარდა ამისა, მოდულარული კონსტრუქციის წყალობით MULTIVAC Line Control შესაძლებელია გაფართოებული იქნას მრავალი პროექტისთვის სპეციფიკური ფუნქციებით, რათა დაკმაყოფილდეს ჩვენი კლიენტების ინდივიდუალური მოთხოვნები.

ამასთან ცენტრალური საოპერაციო ინტერფეისი HMI 3 ექსპლოატაციის უსაფრთხოებისა და ექსპლოატაციის კომფორტის მაქსიმუმს უზრუნველყოფს. შეფუთვის პროცესის პარალელურად გამჭვირვალე, თვალსაჩინო და ცხადია ყველა პროცესი. მომხმარებელი შესაძლებელია გაეცნოს ყველა მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

 

ჩამოტვირთვები

Automation:
3.68 MB PDF

PDF ჩამოტვირთვა

მომხმარებლის ინფორმაციები და პროფესიული ანგარიშები

Automation in meat processing offers a wide range of benefits

The food industry is booming. An ever increasing number of fresh and processed food products, snacks, ready meals, and convenience products have to be manufactured and packed. But it has become more difficult to find suitable or qualified staff. There is currently an acute lack of personnel in the meat processing…

Automation solutions for the bakery product industry

The bread and bakery product industry finds itself in a far-reaching transition. Cost pressure, product diversity
in the market, altered consumer habits, and hygiene
regulations require companies not only to adapt their product range but also to optimise their production
processes. One important approach as…

Automated infeed, loading and unloading of medical products within the packaging procedure

A largely automated packaging procedure increases process reliability, raises efficiency and guarantees optimum product protection. But when is it sensible to automate the packaging procedure? And what are the approaches to this?

Automated production of combi packs

Packaging procedures with a high degree of complexity are often used to produce combi packs for pharmaceutical products. Infeed systems, which have to be tailored precisely to the particular components, and also integrated into the packaging line, are required for the automated infeed and loading of the various product…

დაგვიკავშირდით

თანხმობა*