ამოირჩიეთ რეგიონი
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

ჩალაგების სისტემები

MULTIVAC პალეტების სისტემა - მოქნილი, საიმედო და ეფექტური.

პალეტიზირების გადაწყვეტები გამოირჩევა მოქნილობის მაღალი ხარისხით, საიმედოობითა და ეფექტურობით. პალეტების შექმნასთან დაკავშირებულ განსხვავებულ ამოცანებს ისინი ასრულებს ოპტიმალური წარმადობითა და სიზუსტით, რა დროსაც უზრუნველყოფილია მაღალი ეკონომიურობა და დაბალი ენერგო მოხმარება. პროცესის უსაფრთხოებაში დიდი წვლილი შეაქვს მაღალ სიზუსტესა განმეორების სიზუსტეს.

პალეტიზირების გადაწყვეტები გამოირჩევა მოქნილობის მაღალი ხარისხით, საიმედოობითა და ეფექტურობით. პალეტების შექმნასთან დაკავშირებულ განსხვავებულ ამოცანებს ისინი ასრულებს ოპტიმალური წარმადობითა და სიზუსტით, რა დროსაც უზრუნველყოფილია მაღალი ეკონომიურობა და დაბალი ენერგო მოხმარება.

MULTIVAC-ის პალეტირების სისტემა ამუშავებს სხვადასხვა მუყაოსა და ხელოვნური მასალის კოლოფებს როგორც დამოუკიდებელ ობიექტებს და ასევე სხვადასხვა ზომის შტაბელებსა და პალეტებს. პროგრამული უზრუნველყოფა შესაძლებელს ხდის პალეტირების სხვადასხვა ნიმუშების დამზამზადებას ასევე იმ ოპერატორებისთვის ვინც სპეციალურად არ არის ამისთვის მომზადებული.

მოდულარული სისტემა შესაძლებელს ხდის ბერკეტების, შეტანისა და გამოტანის სისტემების, ასევე თანამედროვე სენსორიკის ინდივიდუალურად ფორმირებას. ამის შედეგად შესაძლებელია როდუქტის, სიმძლავრეებისა, ისევე როგორც მონტაჟის სივრცისა და დაკავშირებული პროცესების შესანიშნავი ადაპტირება. პალეტების შექმნის დაინსტალირებული სისტემები შესაძლებელია მარტივად აღიჭურვოს დამატებითი ფუნქციებით.

პალეტების შექმნის სისტემების მართვა შესაძლებელია ინტეგრირებული იქნას ხაზის მართვაში. მომსახურება ხორციელდება კომფორტულად და უსაფრთხოდ დამოუკიდებელი HMI-ის მეშვეობით. პროცესის უსაფრთხოებაში დიდი წვლილი შეაქვს მაღალ სიზუსტესა განმეორების სიზუსტეს.

უპირატესობების მიმოხილვა

მარტივი და უსაფრთხო მოხმარება

  • დაკვირვების კარგი შესაძლებლობები და უსაფრთხო ხელმისაწვდომობა
  • უსაფრთხოების ფართო კონცეფცია დაჭერისა და შესვლის კონტროლით

საიმედო და სწრაფი დატვირთვა

  • უმაღლესი მოქნილობა, ხელმისაწვდომობა და ეფექტურობა ინდივიდუალურ მოთხოვნებზე იდეალური მორგების გზით
  • ინდივიდუალური შეფუთვის, ყუთების, პაკეტების    და პალეტების უსაფრთხო დამუშავება
  • სამუშაო სივრცის დიდი ზომითა და ოპტიმირებული მოძრაობის პროფილით განპირობებული პალეტიზირების მაღალი წარმადობა

ეკონომიურობა და ეფექტურობა

  • სწრაფი გადაიარაღება მარტივად ცვლადი ბერკეტებით
  • მყარი და ხანგრძლივი გამოყენების კეთილშობილი კონსტრუქცია
  • დაბალი საწარმოო ხარჯები

ჩამოტვირთვები

Automation:
3.67 MB PDF

PDF ჩამოტვირთვა

დაგვიკავშირდით

თანხმობა*

 

მთლიანი ხაზები რომლებიც შესაძლებელია გაეშვას ხელით

 


MULTIVAC პორტფოლიო მოიცავს შეფუთვის სხვადასხვა ტექნოლოგიებს, მარკირების და ხარისხის კონტროლის სისტემებს და ასევე პრობლემის ავტომატიზებული გადაჭრის შესაძლებლობას. ჩვენს პროდუქციის პროგრამას ასრულებს შეფუთვის პროცესში პორციონირების, პროცესინგის და ცხობის ტექნიკის სფეროების ჩართული კომპონენტები. ჩვენი ფართო კომპეტენციის მეშვეობით შესაძლებელია ყველა მოდული ჩართული იქნას ერთიან პროცესში. ისინი უზრუნველყოფენ მოხმარების და პროცესის უსაფრთხოებას და მაღალ ეფექტურობას.

შეიტყვეთ მეტი >