ამოირჩიეთ რეგიონი
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

მარკირების გადაწყვეტები

მარკირებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები, რომლებიც უზრუნველყოფს ღირებულების ზრდას. ზუსტი, უსაფრთხო და ეფექტური.

MULTIVAC საიმედო, ეფექტური და მრავალმხრივი გამოყენების ეტიკეტებისა და ფოლიოზე საბეჭდების ერთ-ერთი წამყვანი მწარმოებელია. ჩვენი ავტომატური და მანუალური სისტემების პორტფოლიო მრავლისმომცველია, ინოვაციურია და მუდმივად ვითარდება. როგორც საკითხის გადაჭრის გამოცდილი მიმწოდებლები, რომელიც აღჭურვილია დარგისა და გამოყენებითი კომპეტენციებით, უპირველეს ყოვლისა, ორიენტირებული ვართ ჩვენს კლიენტებზე.

MULTIVAC საიმედო, ეფექტური და მრავალმხრივი გამოყენების ეტიკეტებისა და ფოლიოზე საბეჭდების ერთ-ერთი წამყვანი მწარმოებელია. ჩვენი ავტომატური და მანუალური სისტემების პორტფოლიო მრავლისმომცველია, ინოვაციურია და მუდმივად ვითარდება. როგორც საკითხის გადაჭრის გამოცდილი მიმწოდებლები, რომელიც აღჭურვილია დარგისა და გამოყენებითი კომპეტენციებით, უპირველეს ყოვლისა, ორიენტირებული ვართ ჩვენს კლიენტებზე.

MULTIVAC -ის მარკირების სხვადასხვა ტექნოლოგიები და ასევე საკითხისადმი მიდგომის მოდულარულობა შესაბამისი შეფუთვების, ბეჭდვის ხარისხისა და ეტიკეტის სასურველი პოზიციების მიმართ ინდივიდუალური მოთხოვნების ტექნიკურად და ეკონომიკური თვალსაზრისით ოპტიმალურად მისადაგების საშუალებას იძლევა, რაც გათვლილია მაქსიმალურ რაოდენობასა და ეფექტურობაზე. MULTIVAC-ის ეტიკეტირების სისტემები ყოველგვარი შეფერხების გარეშე შესაძლებელია ინტეგრირებული იქნას არსებულ წარმოებისა და შეფუთვის პროცესებზე და გაფართოვდეს დამატებითი ფუნქციებით. ეტიკეტირების სისტემები უზრუნველყოფს მაქსიმალურ აპლიცირებას და "Zero Downtime“ კონცეფციის მეშვეობით გათვალისწინებულია წარმოების უწყვეტი სისტემებისათვის.

პროცესის ცალკეული ეტაპების და ასევე მთლიანი პროცესის ეფექტური ექსპერტიზის წყალობით ჩვენ შეგვიძლია კომპლექსურ მოთხოვნებთან გამკლავება. ეტიკეტირების სისტემები ტექნოლოგიებისა და სამომხმარებლო მასალების თვალსაზრისით გამოირჩევა ოპტიმალური ლინეარული Footprint-ით, დაბალი საწარმოო ხარჯებითა და მაქსიმალური მოქნილობით. ჩვენი სისტემები ხანგრძლივად მუშაობს და წარმოდგენილია ჰიგიენის სხვადასხვა სტანდარტებით.

კონვეირულ მართვაში სრული ინტეგრაცია უზრუნველყოფს უსაფრთხო პროცესს, რომელიც ხასიათდება მაქსიმალური სიზუსტითა და რეპროდუცირების შესაძლებლობით. ის ასევე სრული დოკუმენტირებისა და კონტროლის საფუძველ წარმოადგენს და უზრუნველყოფს პროცესის მთლიანი ჯაჭვის მუდმივ გამჭვირვალობას. შესაფუთი დანადგარების HMI -ის მეშვეობით შესაძლებელია ყველა მოდულისა და შეფუთვის მთლიანი ხაზის ინტუიციური და ამდენად მარტივი და სანდო მომსახურება.

ატრაქტიული და ეკონომიური მარკირება

MULTIVAC Full Wrap Labelling გთავაზობთ უნიკალურ ეფექტურობას

 

ინოვაციური წრიული ეტიკეტირება გამოირჩევა ავტომატიზაციის მაღალი ხარისხით, ეტიკეტირების მაქსიმალური სიზუსტით და ასევე ეტიკეტების ფორმების და მასალების ფართო სპექტრით.

ჩამოტვირთვები

Marking:
Labelling and Printing
9.08 MB PDF

PDF ჩამოტვირთვა

 

მთლიანი ხაზები რომლებიც შესაძლებელია გაეშვას ხელით

 


MULTIVAC პორტფოლიო მოიცავს შეფუთვის სხვადასხვა ტექნოლოგიებს, მარკირების და ხარისხის კონტროლის სისტემებს და ასევე პრობლემის ავტომატიზებული გადაჭრის შესაძლებლობას. ჩვენს პროდუქციის პროგრამას ასრულებს შეფუთვის პროცესში პორციონირების, პროცესინგის და ცხობის ტექნიკის სფეროების ჩართული კომპონენტები. ჩვენი ფართო კომპეტენციის მეშვეობით შესაძლებელია ყველა მოდული ჩართული იქნას ერთიან პროცესში. ისინი უზრუნველყოფენ მოხმარების და პროცესის უსაფრთხოებას და მაღალ ეფექტურობას.

შეიტყვეთ მეტი >