ამოირჩიეთ რეგიონი
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

ჩაშენებული ეტიკეტირების საშუალებები

არსებულ წარმოების ან შეფუთვის ხაზში მარტივი ინტეგრაცია.

ჩვენი ინლაინ-ეტიკეტირების დანადგარები გთავაზობთ ეტიკეტირებისა და განმეორების მაღალ სიზუსტესა და მოქნილობას. მათი გადაიარაღება შესაძლებელია სწრაფად და ისინი უზრუნველყოფს ქვედა და ზედა ფოლიოზე, ასევე შეფუთვის გვერდითა ზედაპირზე საიმედო ეტიკეტირებას. დანადგარების მოდულარული კონსტრუქცია და ასევე სტაბილიზაციის სხვადასხვა სისტემები საშუალებას იძლევა სატრანსპორტო მოწყობილობებზე ან შეფუთვის დანადგარებზე მარტივი მონტაჟისათვის.

MULTIVAC ინლაინ-ეტიკეტის დანადგარები მოქნილად და ეკონომიურად ინტეგრირდება საწარმოო და შეფუთვის ხაზში. მოდულარული კონსტრუქციისა და სხვადასხვა დამჭერი სისტემების მეშვეობით შესაძლებელია მარტივად იქნას დამონტაჟებული ტრასპორტირების მოწყობილობები და შესაფუთი დანადგარები. მათი მომსახურება მარტივია და გადაიარაღება შესაძლებელია განხორციელებული იქნას სწრაფად.

შესაბამისი მარკირების ამოცანიდან და საჭირო სიჩქარიდან გამომდინარე თქვენს განკარგულებაშია სხვადასხვა აპლიკატორები. ისინი აწებებენ, ჯაგრისით წმენდენ, ახვევენ ან ჰაერის ნაკადით გადააქვთ ეტიკეტები შეფუთვაზე. ეტიკეტებით აღჭურვის პროცესი შესაძლებელია მიმდინარეობდეს წყვეტილად ან უწყვეტად. პროდუქტის შესახებ მონაცემების შემცველი ეტიკეტებით აღჭურვისათვის თქვენს განკარგულებაშია სხვადასხვა საბეჭდი.

უპირატესობების მიმოხილვა

მარტივი და უსაფრთხო მოხმარება

 • მომსახურება შესაძლებელია ინტეგრირებული იქნას MULTIVAC HMI 2.0 ან
  სხვა მართვის სივრცეებთან
 • მარტივი მონტაჟი მოდულარული დამჭერი სისტემით
 • მარტივი გასუფთავება ჰიგიენური დიზაინის მეშვეობით
 • სწრაფი ჩამკეტი ეტიკეტების სწრაფი ცვლისათვის

მარკირების მაღალი ხარისხი

 • ეტიკეტების სხვადასხვა მასალებისა და ფორმატების საიმედო დამუშავება
 • ზუსტი პორციონირება შეფუთვის სხვადასხვა კონტურებზე
 • სხვადასხვა ტექნოლოგიების ინტეგრაცია ეტიკეტების ბეჭდვისათვის

ეკონომიურობა და ეფექტურობა

 • მაღალი ხელმისაწვდომობა ეტიკეტების რულონების სწრაფი ცვლის შედეგად
 • ტექნიკურ მომსახურებასთან დაკავშირებული მცირე ხარჯები იმგვარი კონსტრუქციის მეშვეობით, რომელიც არ საჭიროებს შემდგომ ტექნიკურ მომსახურებას
 • მყარი და ხანგრძლივი გამოყენების კეთილშობილი კონსტრუქცია
 • „No product no label“ ფუნქცია ეტიკეტების მოხმარების შემცირებისათვის
 • "Zero downtime" ფუნქცია უწყვეტი ეტიკეტირებისათვის

IL 110, IL 111

ინლაინ ეტიკეტირების დანადგარები IL 110 და IL 111 შექმნილია სპეციალურად ტრანსპორტირების სისტემებზე დამონტაჟებისა და შევსებისა და შეფუთვის დანადგარებთან ინტეგრაციისათვის. მოქნილი დამჭერი სისტემები და შესაბამისი დასამონტაჟებელი დეტალები უზრუნველყოფს მთლიან პროცესში მარტივად ინტეგრაციას.

შეიტყვეთ მეტი >

IL 120, IL 121

წარმოების სხვადასხვა ადგილას მოდელები IL 120 და IL 121 შესაძლებელს ხდის ეტიკეტირებას ზემოთა მხრიდან, ქვემოთა მხრიდან ან კუთხეში. ისინი აღჭურვილია მოძრავი სტატივით, რომლითაც შესაძლებელია მარტივად იქნას დამონტაჟებული არსებულ გადამზიდავ მოწყობილობებზე.

შეიტყვეთ მეტი >

IL 130, IL 131

ეტიკეტირების დანადგარები IL 130/131 შექმნილია სპეციალურად ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მილოვანი ქისების დანადგარებისათვის. ისინი აწვდის ეტიკეტებს ფოლიოს მოძრაობის მომართულებით შესაფუთ ფოლიოზე.

შეიტყვეთ მეტი >

IL 140, IL 141

ვერტიკალურ მილოვანი ქისის დანადგარებზე დამონტაჟებისათვის შექმნილია მოდელები IL 140 და IL 141. ის აწვდის ეტიკეტებს შეფუთვის ფოლიოების მოძრაობის მიმართულებით. ამგვარად შესაძლებელია მრავალჯერადი ჩაკეტვის ეტიკეტების ზუსტი აპლიკაცია.

შეიტყვეთ მეტი >

მომხმარებლის ინფორმაციები და პროფესიული ანგარიშები

Koninklijke Vezet places its trust in labelling solutions from MULTIVAC

Fresh food products, together with quality, convenience, and sustainability, are of increasing importance in the everyday lives of consumers. Koninklijke Vezet has developed into a fruit and vegetable specialist, which meets all these requirements. Companies which want to survive in the growing but very challenging…

MultiFresh™ packs with full-wrap labelling increase the attractiveness at the point of sale

With its deep, clear and cold fjords, Norway is a paradise for salmon and salmon farms alike. Best conditions therefore for Seafood Farmers of Norway AS, which was founded in 1986, and its parent company the HOFSETH Group, which processes the freshly caught fish and exports most of it abroad. In order to increase the…

Maximum pack attractiveness with Full Wrap labelling

Full wrap labels offer a broad range of competitive advantages in comparison to other labelling solutions. In addition to their function as an information medium, they are increasingly becoming an important design element of retail packs. This way, they help the brand owners to increase the differentiation of the…

დაგვიკავშირდით

თანხმობა*

 

მთლიანი ხაზები რომლებიც შესაძლებელია გაეშვას ხელით

 


MULTIVAC პორტფოლიო მოიცავს შეფუთვის სხვადასხვა ტექნოლოგიებს, მარკირების და ხარისხის კონტროლის სისტემებს და ასევე პრობლემის ავტომატიზებული გადაჭრის შესაძლებლობას. ჩვენს პროდუქციის პროგრამას ასრულებს შეფუთვის პროცესში პორციონირების, პროცესინგის და ცხობის ტექნიკის სფეროების ჩართული კომპონენტები. ჩვენი ფართო კომპეტენციის მეშვეობით შესაძლებელია ყველა მოდული ჩართული იქნას ერთიან პროცესში. ისინი უზრუნველყოფენ მოხმარების და პროცესის უსაფრთხოებას და მაღალ ეფექტურობას.

შეიტყვეთ მეტი >