ამოირჩიეთ რეგიონი
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

გერმეტიკის შესაფუთი დანადგარი

უკომპრომისო ხარისხი - ჩვენი ლანგრის შესაფუთები საუკეთესოდ არის მიჩნეული.

ჩვენ წარმოვადგენთ ავტომატური და ნახევრადავტომატური ტრისელერების წამყვან მწარმოებელს საკვები პროდუქტების, სამედიცინო და ფარმაცევტული პროდუქტებისა და ასევე ინდუსტრიული სამომხმარებლო საქონლის უსაფრთხო და ეფექტური შეფუთვისათვის. წარმადობის, მოქნილობის, საიმედოობის, მედეგობისა და მარტივი ექსპლოატაციის გამო MULTIVAC ტრისელერი პროდუქციის ყველა ჯაჭვში მაღალი დატვირთვის მიმღებ ნაწილს წარმოადგენს.

მაღალი ღირებულების წამყვანი ტექნოლოგიები.
როგორც ლანგრის შესაფუთების წამყვანი მწარმოებელი ჩვენ, უპირველეს ყოვლისა, ჩვენს კლიენტებზე ვფიქრობთ. დღესაც და მომავალშიც. ჩვენი მანქანების პორტფოლიო ფართო და ინოვაციურია. თითოეული დანადგარი მოწყობილია პროდუქტისა და ხვეულის სპეციფიკური მოთხოვნების გათვალისწინებით და ერწყმის ახალ არ არსებულ საწარმოო გარემოს. როგორც ცალკე მდგომი, ასევე სრულად ავტომატიზირებული შესაფუთი დანადგარების ხაზი.

ყველა MULTIVAC ლანგრის შესაფუთი მინიმალური რესურსების გამოყენების პირობებში გამოირჩევა მაქსიმალური წარმადობითა და არსებული საწარმოო ფართობის ოპტიმალური გამოყენებით. ის საინვესტიციო და საწარმოო ხარჯების გათვალისწინებით ეფექტური, მოქნილი, ხანგრძლივი გამოყენებისა და ეკონომიურია. ეკონომიკური ასპექტის პარალელურად ჩვენთვის პირველ ადგილზე დგას ასევე უსაფრთხოება. MULTIVAC ტრიზილერი მორგებულია კლიენტის უსაფრთხოების სხვადასხვა კონცეფციაზე და ინტუიციური მომსახურების კონცეფციის წყალობით მისი მართვა მარტივია. შეფუთვის მუდმივად მაღალი ხარისხი, გამეორების სიზუსტე და MULTIVAC ჰიგიენური დიზაინი™ უზრუნველყოფს პროცესის უსაფრთხოების მაღალ დონეს. ხელსაწყოთა გონივრული სისტემა უზრუნველყოფს ფოლიოს ოპტიმალურ გამოყენებას და მინიმუმამდე დაჰყავს ნარჩენები.

როგორც მასალისა და გამოყენების კონცეფციებით აღჭურვილი საკითხის ერთიანი გადაჭრის ავტორები ჩვენ ყოველთვის ვამახვილებთ ყურადღებას შესაფუთი მასალის, ატმოსფეროს, დანადგარებისა და პროდუქტის ერთობლიობაზე - და აქედან გამომდინარე დანადგარებს, ტექნოლოგიასა და შესაფუთ მასალებს ერთმანეთს ვუხამებთ შეფუთვის ოპტიმალური შედეგის მიღწევის მიზნით. 

ტრისელერები საკვები პროდუქტებისთვის

ნახევრადავტომატური გერმეტიკის შესაფუთი დანადგარი

წარმადობა: ★★✩✩✩

აღჭურვის შესაძლებლობები: ★★✩✩✩

ხელსაწყოების ზომა: ★★★✩✩

კომპაქტური ავტომატური

წარმადობა: ★★★★✩

აღჭურვის შესაძლებლობები: ★★★★✩

ხელსაწყოების ზომა: ★★★✩✩

ავტომატური გერმეტიკის შესაფუთი დანადგარი

წარმადობა: ★★★★★

აღჭურვის შესაძლებლობები: ★★★★★

ხელსაწყოების ზომა: ★★★★★

X-line ლანგრის შესაფუთი

წარმადობა: ★★★★★

აღჭურვის შესაძლებლობები: ★★★★★

ხელსაწყოების ზომა: ★★★★★

Smart Services: ★★★★★

ლანგრის შესაფუთი სამედიცინო და ფარმაცევტული პროდუქტებისათვის

GMP მოთხოვნებზე მორგებული ლანგრის შესაფუთები შეიქმნა სამედიცინო და ფარმაცევტული ინდუსტრიის მაღალი მოთხოვნების დაკმაყოფილებისათვის. დანადგარების დიფერენცირებული პორტფოლიო ითვალისწინებს სამედიცინო სტერილური საქონლის, ფარმაცევტული პროდუქტების, დიაგნოსტიკური და ბიოტექნოლოგიური პროდუქტების მიკრობებისა და ნაწილაკებისგან გათავისუფლებით შეფუთვას.

X-line ლანგრის შესაფუთი

მაღალი წარმადობა. საიმედოობა. მოქნილი. მომავლისათვის საიმედო.

დანადგარის მყარი კონსტრუქცია, რაც დაკავშირებულია გონივრულ მართვასთან, საშუალებას აძლევს X-line ტრისელერს, მიაღწიოს წარმადობის მაქსიმუმს და უზრუნველყოფილი იქნას საიმედოობა და მოქნილობა.

ჩამოტვირთვები

Semi-automatic traysealers:
Food
7.39 MB PDF

PDF ჩამოტვირთვა

Automatic traysealers:
Food
9.19 MB PDF

PDF ჩამოტვირთვა

Traysealer solutionsfor convenience products:
5.28 MB PDF

PDF ჩამოტვირთვა

 

მთლიანი ხაზები რომლებიც შესაძლებელია გაეშვას ხელით

 


MULTIVAC პორტფოლიო მოიცავს შეფუთვის სხვადასხვა ტექნოლოგიებს, მარკირების და ხარისხის კონტროლის სისტემებს და ასევე პრობლემის ავტომატიზებული გადაჭრის შესაძლებლობას. ჩვენს პროდუქციის პროგრამას ასრულებს შეფუთვის პროცესში პორციონირების, პროცესინგის და ცხობის ტექნიკის სფეროების ჩართული კომპონენტები. ჩვენი ფართო კომპეტენციის მეშვეობით შესაძლებელია ყველა მოდული ჩართული იქნას ერთიან პროცესში. ისინი უზრუნველყოფენ მოხმარების და პროცესის უსაფრთხოებას და მაღალ ეფექტურობას.

შეიტყვეთ მეტი >