ამოირჩიეთ რეგიონი
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

კვების პროდუქტების შეფუთვა

MULTIVAC გთავაზობთ კვების პროდუქტებისთვის შესაფუთი საშუალებების ყველაზე ფართო პორთფელს: დაწყებული პაკეტის/პარკის შეფუთვებით, ასევე სინები, დამთავრებული თერმოფორმირების შეფუთვებით სხვადასხვაგვარი ფოლიეებისგან. ამით ჩვენ ვაკმაყოფილებთ მრავალფეროვან მოთხოვნებს სხვადასხვა კვების პროდუქტებისა, როგორებიცაა ხორცი, ფრინველი, ძეხვეული და რძის პროდუქტები, ასევე ბოსტნეული, ცომეული და ნახევარფაბრიკატები. ამაში იგულისხმება მაქსიმალური ხანგამძლეობა, ისევე როგორც პროდუქტის მიმზიდველი პრეზენტაცია გაყიდვის ადგილზე, მარტივი მანიპულაცია და არანაკლებ მნიშვნელოვანი ფაქტორი - მაღალი ხარისხის სამომხმარებლო უსაფრთხოება.  

ამასთან ჩვენს მიერ გამოყენებული MAP- და ვაკუუმური შეფუთვის ტექნოლოგიები გვთავაზობენ არაერთ ბენეფიტს. ისინი იძლევიან შენახვის ვადის მნიშვნელოვნად გახანგრძლივების საშუალებას და უზრუნველყოფენ იმას, რომ საკვებმა პროდუქტმა საბოლოო მომხმარებლამდე მიაღწიოს უმაღლესი ხარისხით. გახსნის დამხმარე საშუალებები, პორციონირების დამხმარე საშუალებები თუ მულტიშეფუთვები ზრუნავენ ასევე მომხმარებლის მიერ შეფუთვის კომფორტულ გამოყენებაზე.

ქვემოთ წარმოგიდგენთ სხვადასხვა შესაფუთი საშუალებების არჩევანს საკვები პროდუქტებისთვის. მოხარული ვიქნებით გირჩიოთ ოპტიმალური შეფუთვა თქვენი პროდუქციისთვის.