ამოირჩიეთ რეგიონი
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

FormShrink®-ფოლიოები

განსაკუთრებულად მაღალი ხარისხის შესაკუმში შეფუთვები მაქსიმალური შედეგით.

MULTIVAC -ის FormShrink® მრავალმხრივია და წარმოდგენილია სხვადასხვა სახით. ჩვენი უნიკალური ფოლიოების პროგრამა მოიცავს სხვადასხვა ხარისხის ზედა და ქვედა ფოლიოებს და გათვალისწინებულია პროდუქტის სხვადასხვა ფორმასა და სიმაღლეზე. დიდი, მცირე ზომის და ბასრ კიდიანი პროდუქტები შესაძლებელია უპრობლემოდ და საიმედოდ შეიფუთოს შეფუთვის შესაბამისი სისტემით.


FormShrink® შეფუთვების წარმოებისთვის MULTIVAC-ი გთავაზობთ ყოვლისმომცველ ფოლიე-პროგრამას, რომელიც სპეციალურად მორგებულია FormShrink® შესაფუთი სისტემების მოთხოვნებზე. შესაფუთი დანადგარის, შესაფუთი მასალის და შემკუმშავი მოწყობილობის უნიკალური თანაარსებობით ავტომატიზირებულად, პროცესის უსაფრთხოების და მაღალი გამოსავლის პირობებში იქნება სანიმუშო ხარისხის და სრულყოფილი შეკუმშული შეფუთვები.


ოპტიმალური შეფუთვის შედეგის მისაღწევად FormShrink® ფოლიე-პროგრამა მოიცავს ქვედა და ზედა ფურცლების/ფოლიეების სხვადასხვა ხარისხებს. ამასთან, ფოლიეს პროგრამა მორგებულია პროდუქტის სხვადასხვა ფორმებსა და სიმაღლეებზე. ამით შესაძლებელია განსაკუთრებით პატარა ან დიდი პროდუქტების ასევე პროდუქტების ბასრპირიანი შემადგენელი ნაწილებით მიმზიდველად და უსაფრთხოდ შეიფუთვა.


FormShrink® ფოლიოები წარმოდგენილია როგორც გამჭვირვალე ისე სხვადასხვა ფერით და მათი დაბეჭდვა შესაძლებელია როგორც მართვის ისე მიზნობრივი წნევით.


ტექნიკური მონაცემები*

სისქეები

30µ - 130µ

ბარიერული თვისებები

მაღალი ბარიერით/ მაღალი ბარიერის გარეშე

საბეჭდი მედიები

PE

ფერი

გამჭვირვალე, შეღებილი

*მოთხოვნის შემთხვევაში შესაძლებელია ხარისხის სხვა მოთხოვნების დაკმაყოფილება

ყველა FormShrink™ ფოლიო იწარმოება საკვები პროდუქტების შესაფუთი მასალებისათვის დადგენილი უმაღლესი საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით. ჩვენი პროდუქციის ფოლიოს წარმოება ხორციელდება ისეთი სტანდარტების გათვალისწინებით, როგორიცაა HACCP, BRC/IoP, ასევე შესაბამისი EU- და FDA ინსტრუქციები.

დაგვიკავშირდით

თანხმობა*

შესანიშნავი შემოჭიმული შეფუთვა

FormShrink შეფუთვის პროცესისათვის გამოიყენება ამისათვის შექმნილი ვაკუუმის შესაფუთი დანადგარები, ასევე ინოვაციური FormShrink შესაფუთი მასალები.

 

FormShrink შეფუთვის პროცესისათვის გამოიყენება სპეციალურად ამისთვის შექმნილი შემოსაკრავი შეფუთვის დანადგარები და ინოვაციური FormShrink შესაფუთი მასალები. დანადგარისა და შესაფუთი მასალის შესანიშნავი თანაარსებობით იქმნება უნიკალური ხარისხის და სრულყოფილი ვაკუუმის შეფუთვები.