ამოირჩიეთ რეგიონი
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

შეფუთვის ტიპები

გამოსადეგია - ყველანაირი მოთხოვნისთვის

MULTIVAC-ი გთავაზობთ შეფუთვის ტექნოლოგიებისა და სახეობების ფართო სპექტრს - თუ ეს ეხება საკვები პროდუქტების, სამედიცინო და ჯანდაცვის პროდუქციის თუ სამრეწველო საქონელის შეფუთვას.

შეფუთვები შეიძლება აღჭურვილი იყოს სხვადასხვა მახასიათებლებით გაყიდვის ადგილზე აქტივობის გასაზრდელად ან მომხმარებლის კომფორტის ოპტიმიზაციისთვის.

ატმოსფეროს მოდიფიცირების გარეშე

შეფუთვის ერთი ვარიანტი არის შეფუთვების წარმოება ატმოსფერული ცვლის/ცირკულაციის გარეშე.

MAP და EMAP (გარემოს მონიტორინგისა და შეფასების პროგრამა)

MAP-შეფუთვის შემთხვევაში ბუნებრივი ატმოსფერო შეფუთვაში იცვლება დაფასოებულ საქონელზე მორგებული მოდიფიცირებული ატმოსფეროთი.

ვაკუუმით შეფუთვა

ვაკუუმის ქვეშ შეფუთვა ახანგრძლივებს პროდუქტების ვარგისიანობის ვადას, რადგანაც ატმოსფეროს გამოდევნით პროდუქტის მიკრობული გაფუჭება ნელდება.

გარეკანიანი შეფუთვები

ვაკუუმის გარეკანიანი შეფუთვებისას ხდება შესაფუთი პროდუქტის ფორმით სტაბილურ ბაზაზე/ძირზე ან ასაწყობ ლანგარზე სპეციალური გარეკანის ფოლიეთი მთელ ზედაპირზე გერმეტიულად დაფასოება.

თერმოშემჭიდროვებადი შეფუთვები

თერმოშემჭიდროვებადი შეფუთვების შემთხვევაში ხდება შესაფუთი საქონელის ვაკუუმურად შეფუთვა თერმოშემჭიდროვებად სპეციალურ ფოლიეში.

(ღუმელში) გაცხელებადი შეფუთვები

გაცხელებადი შეფუთვები განსაკუთრებით აიოლებენ და უსაფრთხოს ხდიან საკვები პროდუქტების მომზადებას.