ამოირჩიეთ რეგიონი
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

შეფუთვები ატმოსფერული ცვლის გარეშე

მექანიკური და გარემოს ზეგავლენებისაგან ოპტიმალური დაცვა

შეფუთვის ერთი ვარიანტი არის შეფუთვების წარმოება ატმოსფერული ცვლის/ცირკულაციის გარეშე. ასეთი შეფუთვები პროდუქტს საიმედოდ იცავენ მექანიკური და გარემოს ზეგავლენებისაგან, როგორებიცაა ტენიანობა ან ულტრაიისფერი სხივები.

გამოყენება

შეფუთვები ატმოსფერული ცვლის/ცირკულაციის გარეშე უპირველეს ყოვლისა გამოიყენება საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო პროდუქტებისთვის, ასევე სამედიცინო და ფარმაცევტული პროდუქციისთვის, იმ შემთხვევისთვის როცა შეფუთვები განკუთვნილია სპეციალურად მექანიკური და გარემოს სხვა ზეგავლენებისაგან დასაცავად. გარდა ამისა ეს შეფუთვები გამოსადეგია ასევე საკვები პროდუქტებისთვის, რომლებსაც არ აქვთ რაიმე განსაკუთრებული მოთხოვნები გახანგრძლივებული შენახვის ვადის მიმართ.

უპირატესობები

შეფუთვის ეს სახეობა იცავს მექანიკური ზეგავლინსგან ისევე როგორც ტენიანობისა თუ ულტრაიისფერი სხივებისგან. ვაჭრობისთვის განკუთვნილ ადგილზე შეფუთვა შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ინფორმაციის მატარებელი, მაგ. პროდუქტისა თუ მარკეტინგული ინფორმაციისთვის. გარდა ამისა, მათ შეუძლიათ შეფუთული პროდუქციისთვის უსაფრთხოებისა და ქურდობისაგან დაცვის უზრუნველყოფა.

შესაფუთი მანქანები და შესაფუთი მასალები

ამ ტიპის შეფუთვა შეიძლება დამზადდეს თერმოფორმირების შესაფუთ დანადგარზე, გერმეტიკის შესაფუთ დანადგარზე და ვაკუუმის კამერებზე. შესაფუთ მასალებად გამოიყენება ყველა ჩვეულებრივი საფენი და მრავალშრიანი კომპოზიტი.