ამოირჩიეთ რეგიონი
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

შეკუმშვისა და საშრობი მოწყობილობები

შეკუმშვის საუკეთესო შედეგი. მინიმალური ტემპერატურული დანახარჯი. მცირე ენერგია.

MULTIVAC-ის ვაკუუმირებისა და შრობის დანადგარები მაღალი მოქნილობითა და საიმედოობით გამოირჩევიან. მათი ადაპტაცია შესაძლებელია ოპტიმალურად განხორციელდეს კლიენტების ინდივიდუალურ მოთხოვნებთან და ოპტიმალურად მოხდეს მათი კომბინაცია შესაფუთ დანადგარებთან და ასევე დამატებულ სისტემებთან. მინიმალური ტემპერატურისა და ენერგოდანახარჯის პირობებში შესაძლებელია შეფუთვების დაპრესვისა და გაშრობის შესანიშნავი შედეგების უზრუნველყოფა.

MULTIVAC წარმოადგენს ცალსახად გამოყენებაზე ორიენტირებულ შეფუთვების წამყვან მწარმოებელს. ჩვენი დეტალური, ძალზე დიფერენცირებული პორტფოლიო ფორმის, ფუნქციის, აღჭურვის შესაძლებლობებისა და გამოყენების სფეროების თვალსაზრისით ყველა სურვილის გათვალისწინების შესაძლებლობას იძლევა.

MULTIVAC -ის გახმობისა და გაშრობის მოწყობილობები იძლევა გახმობის შესანიშნავი შედეგის გარანტიას მინიმალური ტემპერატურისა და ოპტიმალური ენერგომოხმარების პირობებში. მოწყობილობები ზუსტად იმართება და მათი გამოყენება მარტივია. ისინი ერგება ახალ ან არსებულ წარმოების გარემოს.

MULTIVAC-ის სახმობების სხვადასხვაგვარი ფუნქციონირების პრინციპი სიმძლავრისა და პროდუქციის ნაკადის თვალსაზრისით ინდივიდუალურ მოთხოვნებზე ოპტიმალური მორგების შესაძლებლობას იძლება. ამასთანავე, როგორც ჩატვირთვის ცისტერნის, ისე გვირაბის კომბინირება შესაფუთ დანადგარებთან და საშრობ მოწყობილობებთან უპრობლემოდაა შესაძლებელი.

მაღალეფექტური მფრქვევანებით აღჭურვილი MULTIVAC-ის საშრობები უზრუნველყოფენ შესაფუთი პროდუქტისა და შეფუთვის დაცვას არასაჭირო სიცხისაგან და თერმოშეფუთვების საკმარის სიმშრალეს შემდგომი დამუშავებისათვის. შეფუთვების ეტიკეტირება ან მუყაოში შეფუთვა ხდება დაუყოვნებლივ.

უპირატესობების მიმოხილვა

მარტივი და უსაფრთხო მოხმარება

  • ციფრული ელექტრონიკის ინტუიციური მართვა
  • გახმობისა და გაშრობის პროცესების ზუსტი მართვა
  • მარტივი გაწმენდისათვის
  • გახმობისა და გაშრობის ყველა მოწყობილობებს გააჩნია GS-კონტროლის ბეჭედი

შეფუთვის მაღალი ხარისხი

  • საიმედოა გახმობისა და გაშრობის მაღალი წარმადობისათვის
  • შესაფუთ საქონელზე სითბოს მინიმალური გადატანა

ეკონომიურობა და ეფექტურობა

  • კამერულ დანადგარებზე, ლენტის ყალიბიან კამერიან დანადგარებსა და გადაჭიმული შეფუთვის დანადგარებზე მორგებული მოდელები
  • მყარი და ხანგრძლივი გამოყენების კეთილშობილი კონსტრუქცია
  • ენერგიის ეფექტური გამოყენება

მოცულობაში შესამცირებელი კორპუსი

SE 60

SE 60 მოქნილი გამოყენების ჩატვირთვის ცისტერნას წარმოადგენს, რომელიც წარმადობის, მოხმარებისა და დიზაინის თვალსაზრისით იდეალურად სრულყოფს MULTIVAC-ის დასადგამ და ორკამერიან დანადგარებს.

შეიტყვეთ მეტი >

SE 320

ჩატვირთვის ცისტერნის SE 320 სიმძლავრე მორგებულია ლენტის ყალიბიანი კამერიანი დანადგარებისა და გადაჭიმული შეფუთვების წარმადობაზე.

შეიტყვეთ მეტი >

SE 335

ჩატვირთვის ცისტერნის SE 335 სიმძლავრე წარმადობისა და შეფუთვის ზომის თვალსაზრისით  ლენტის ყალიბიანი კამერიანი დანადგარების მაქსიმალურ წარმადობას გვაძლევს.

შეიტყვეთ მეტი >

მოცულობაში შესამცირებელი გვირაბი

SE 120

SE 120 წარმოადგენს კომპაქტურ სატრანსპორტო გვირაბს და მაღალი წარმადობით ახმობს ლენტის ყალიბიანი კამერიანი დანადგარებისა და გადაჭიმული შეფუთვების წარმოების შედეგს.

შეიტყვეთ მეტი >

SE 135

სახმობი გვირაბი SE 135 წარმადობისა და შეფუთვის ზომის თვალსაზრისით   ლენტის ყალიბიანი კამერიანი დანადგარების მაქსიმალურ წარმადობას გვაძლევს.

შეიტყვეთ მეტი >

საშრობი გვირაბი

TE 120

TE 120 წარმოადგენს კომპაქტურ სატრანსპორტო გვირაბს და მაღალი წარმადობით სახმობი მოწყობილობების SE 120 და SE 320 პროდუქტს.

შეიტყვეთ მეტი >

TE 135

სახმობი გვირაბი TE 135 წარმადობისა და შეფუთვების ზომის თვალსაზრისით მორგებულია სახმობ მოწყობილობებზე SE 135 და SE 335.

შეიტყვეთ მეტი >

დაგვიკავშირდით

თანხმობა*

 

მთლიანი ხაზები რომლებიც შესაძლებელია გაეშვას ხელით

 


MULTIVAC პორტფოლიო მოიცავს შეფუთვის სხვადასხვა ტექნოლოგიებს, მარკირების და ხარისხის კონტროლის სისტემებს და ასევე პრობლემის ავტომატიზებული გადაჭრის შესაძლებლობას. ჩვენს პროდუქციის პროგრამას ასრულებს შეფუთვის პროცესში პორციონირების, პროცესინგის და ცხობის ტექნიკის სფეროების ჩართული კომპონენტები. ჩვენი ფართო კომპეტენციის მეშვეობით შესაძლებელია ყველა მოდული ჩართული იქნას ერთიან პროცესში. ისინი უზრუნველყოფენ მოხმარების და პროცესის უსაფრთხოებას და მაღალ ეფექტურობას.

შეიტყვეთ მეტი >