ამოირჩიეთ რეგიონი
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

თერმოფორმირების შესაფუთი დანადგარები სამედიცინო და ფარმაცევტული პროდუქტებისათვის

ფარმაცევტული დანადგარების დიზაინი. პროცესის უსაფრთხოება და სუფთა სივრცეში გამოყენების შესაძლებლობა.

ისეთი სენსიტიური და კომპლექსური პროდუქტების, როგორიცაა სტერილური სამედიცინო პროდუქტები, ეფექტური, რეპროდუქციის უნარის მქონე და პროცესუალურად უსაფრთხო შემოსაკრავი ვაკუუმით შეფუთვისათვის პარტნიორად შესაძლებელია არჩეული იქნას MULTIVAC. აღნიშნულ დარგში მაღალი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებისათვის სპეციალურად შექმნილი შემოსაკვარი ვაკუუმის დანადგარები აკმაყოფილებს ყოველგვარ ჰიგიენურ სტანდარტს და მოდულარული კონსტრუქციის წყალობით კლიენტებზე ინდივიდუალური ადაპტირების საშუალებას იძლევა.

MULTIVAC არის თერმოფორმირების შესაფუთი დანადგარების მსოფლიოში წამყვანი მწარმოებელი.

ჩვენი დანადგარების პორტფოლიო ზომის, წარმადობისა და ფუნქციონირების თვალსაზრისით განუმეორებელია. MULTIVAC შესაფუთი დანადგარების აღჭურვა მისადაგებულია სამედიცინო სტერილური პროდუქტებისა და ფარმაცევტული ნაწარმის განსაკუთრებულ მოთხოვნებზე. შესაბამის საწარმოო მოცულობაზე მისადაგებითა და სათანადო ჰიგიენური სტანდარტებით გთავაზობთ ყველა წარმადობის კლასის დანადგარებს. MULTIVAC-ის კომპაქტური შეფუთვებიც კი გამოირჩევა მარტივი და უსაფრთხო გამოყენების შესაძლებლობით, ასევე მოქნილობითა და ეკონომიურობით. ჩვენი კლიენტები უკვე სარგებლობენ MULTIVAC-ის უპირატესობებით როგორც საწყის ისე საშუალო წარმადობის სფეროებში.

MULTIVAC - ის მაღალი წარმადობის შესაფუთ დანადგარებს შეუძლია კლიენტისათვის სპეციფიკური სპეციალური მოთხოვნების დაკმაყოფილება. ამის შედეგად ისინი ბაზარზე უზრუნველყოფს კლიენტისათვის ინდივიდუალურ გადაჭრას შესაფუთი მასალის, შეფუთვის თვისებების, საბოლოო პროდუქტის, მოქნილობის, ავტომატიზაციისა და სერიულობის თვალსაზრისით.

უპირატესობების მიმოხილვა

მარტივი და უსაფრთხო მოხმარება

 • IPC -მართვა გრაფიკული HMI 2.0 მოხმარების ზედაპირისათვის
 • მრავალფეროვანი აღჭურვის შესაძლებლობები მოხმარების მაქსიმალური უსაფრთხოებისა და ერგონომიულობისათვის

კლიენტზე მორგებული კონფიგურაცია

 • შესაფუთი მასალების ფართო სპექტრის დამუშავება
 • ვაკუუმის შეფუთვებისა და MAP-შეფუთვების წარმოება ჟანგბადის შემცველობის კონტროლის პირობებში
 • შეფუთვებზე ღრმად გადაჭიმული ზედა და ქვედა ფოლიოს შრეების შექმნა
 • ფორმის, დაბეჭდვისა და გაჭრის სისტემების თვალსაზრისით მრავალფეროვანი აღჭურვის შესაძლებლობები
 • მრავალფეროვანი აღჭურვის შესაძლებლობები შეფუთვის, შეფუთვის გახსნისათვის და დამატებითი ფუნქციებისათვის
 • ჩატვირთვის, მარკირების, კონტროლისა და გამოცალკევების სხვადასხვა სისტემების ინტეგრაცია

  ეკონომიურობა და ეფექტურობა

  • ენერგიისა და შესაფუთი მასალის ეფექტური გამოყენება
  • წარმოებისა და შეფუთვის უმაღლესი ხარისხი?
  • მრავალფეროვანი აღჭურვის შესაძლებლობები გაჩერების დროის შემცირების თვალსაზრისით
  • მყარი და დიდი ხნის განმავლობაში საიმედოდ მომუშავე კონსტრუქცია
  • მოდულარული გაფართოების შესაძლებლობები, ასევე გადაიარაღება ახალი ფუნქციებისთვის

  თერმოფორმირების შესაფუთი დანადგარები სამედიცინო სასტერილიზაციო პროდუქტებისათვის

   

  იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იქნას სამედიცინო სტერილური ნაწარმის სტერილურ გარემო პირობებში შეფუთვა, MULTIVAC-ის შესაფუთი დანადგარების ინდივიდუალური კონფიგურაცია შესაძლებელია გაწმენდის, პროცესის უსაფრთხოების, სტერილური სივრცისათვის გამოსადეგობის და ასევე მონაცემთა გადაცემის მოთხოვნების დაცვით.

   

  ოპტიმალური გაწმენდა და პროცესის უსაფრთხოება

  • რეგულირებადი დამცავი საფარები
  • ფარული კუთხეებისა და ცარიელი სივრცეების თავიდან არიდება
  • კაბელები და სადენები დახურულ არხებში
  • ნაპრალების განსაკუთრებით მცირე ზომა

  სტერილურ სივრცეში გამოსადეგობა

  • მცირე ნაწილაკებისაგან თავისუფალი კონსტრუქცია
  • აქტიური ნახშირის ფილტრი
  • გამოსული ჰაერის შემკრები
  • დახურული გასაცივებელი წყლის ცირკულაციის სისტემა

  მონაცემთა გადაცემა

  აღჭურვის სხვადასხვა მოდულების მეშვეობით ჩვენი შესაფუთი დანადგარები შესაძლებელია ჩაერთოს საწარმოს ორგანიზაციისა და მონაცემთა სტრუქტურაში, როგორიცაა MES-, ERP- ან BDE-სისტემები.

  • ✔ OPC-ინტერფეისი
  • ✔ VPN-კლიენტი
  • ✔ ობიექტი 2 – BDE-სისტემა

  შესაფუთი დანადგარები სენსიტიური და კომპლექსური პროდუქტებისათვის

   

  MULTIVAC Clean Design™ შესაფუთ დანადგარებს სენსიტიური ფარმაცევტული და ბიოტექნოლოგიური პროდუქტების შეფუთვისათვის მნიშვნელოვანი უპირატესობები გააჩნია. დანადგარები მცირე მასშტაბების შემთხვევაში მაღალი ეფექტურობით გამოირჩევა და პროცესის მაქსიმალურ უსაფრთხოებას გთავაზობთ, ვინაიდან ისინი უზრუნველყოფენ სრულ Line Clearance-ს.

  ფარმაცევტული დანადგარების დიზაინი

  დანადგარების ინოვაციური კონცეფცია შესაძლებელს ხდის პროცესისა და ტექნიკის სივრცეების გამიჯვნას. გამჭვირვალე კორპუსი ფართო კარებებით უზრუნველყოფს უშუალო შეხებისა და გარემო პირობებისგან დაცვას. ამასთანავე ის უზრუნველყოფს სრულყოფილ ვიზუალიზაციასა და გაწმენდას.

  მაღალი მოქნილობა

  MULTIVAC Clean Design™ შესაფუთი დანადგარები შესაფუთი მასალის, ფორმატის ზომისა და დაჭიმვის სიღრმის თვალსაზრისით მაღალი მოქნილობით გამოირჩევა. ფორმატის სწრაფი და მარტივი ცვლა შესაძლებელს ხდის დანადგარის შედარებით მცირე მასშტაბებით გამოყენებას. შეფუთვის სისტემა ორიენტირებულია Modified Atmosphere Packages (MAP) წარმოებისათვის.

  მოდულარული კონსტრუქცია

  ზედმიწევნით მოდულარული კონსტრუქცია დანადგარის ინსტრუქტირებისა და გაფართოების თვალსაზრისით ფართო მოქნილობას გთავაზობთ. ის ასევე შესაძლებელს ხდის ავტომატიზაციის, იდენტიფიკაციისა და ინსპექციის ცვლად ინტეგრაციას.

  მდგრადობა

  ენერგოეფექტური სერვოძრავები უზრუნველყოფს სიზუსტეს ფოლიოს ტრანსპორტირებისას. ცალმხრივი ჯაჭვური მართვა (ოპცია) უზრუნველყოფს შესაფუთი მასალის საუკეთესო გამოყენებას.

  მომხმარებლის ინფორმაციები და პროფესიული ანგარიშები

  Testing in the cleanroom

  Machine acceptances and initial sample productions can be carried out at MULTIVAC under cleanroom conditions!

  დაგვიკავშირდით

  თანხმობა*