ამოირჩიეთ რეგიონი
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

უკეთესი შეფუთვა MULTIVAC-ის ვაკუუმური კამერა დანადგარებით

MULTIVAC-ის კამერა დანადგარები კვების პროდუქტების შესაფუთად გვთავაზობენ შემდეგ უპირატესობებს

 •  შეფუთვის მაღალი ხარისხი
 • ინდივიდუალურად მორგებული გადაწყვეტილებები
 • მაქსიმალური წარმადობა მინიმალურ ფართობზე
 • პროცესის საიმედოობა
 • ხანგამძლეობა
 • MULTIVAC Hygienic Design™
 • მრავალნაირი კონფიგურაციები და გაფართოებები
 • შესაძლებელია ავტომატიზირებულ შეფუთვის ხაზებში ინტეგრირება

MULTIVAC-ის კამერა დანადგარები სტერილური სამედიცინო და ფარმაცევტული პროდუქციის შესაფუთად გამოირჩევიან შემდეგი მახასიათებლებით

 • პროცესის საიმედოობა
 • გლუვად/თანაბრად/არამკვეთრი გადასვლებით რეგულირებადი პროცესის პარამეტრები
 • გაზომვადობა და აღწარმოებადობა
 • ექვემდებარება ვალიდირებას და დაკალიბრებას
 • სტერილური დაწესებულებებისთვის ვარგისიანობა
 • მოქნილობა სხვადასხვა შესაფუთი მასალების დამუშავებაში
 • მუდმივად მაღალი და გაზომვადი შეფუთვის ხარისხი
 • მონაცემთა შეგროვების, რეგისტრაციის და დოკუმენტირების მრავალფეროვანი შესაძლებლობები
 • ოპერატორი უსაფრთხოება ყოვლისმომცველი კონტროლის სისტემებით, როგორიცაა RFID-მომხმარებლის რეგისტრაცია და ა.შ.
 • ოპერატორისთვის მარტივი და კომფორტული

MULTIVAC-ის კამერა დანადგარები არასაკვები პროდუქტების შესაფუთად გვთავაზობენ შემდეგ უპირატესობებს

 • შეფუთვის მაღალი ხარისხი
 • ინდივიდუალურად მორგებული გადაწყვეტილებები
 • მაქსიმალური წარმადობა მინიმალურ ფართზე
 • პროცესის საიმედოობა
 • ხანგამძლეობა
 • მრავალნაირი კონფიგურაციები და გაფართოებები
 • ინტეგრირებადი შეფუთვის ავტომატიზირებულ ხაზებში

MULTIVAC-ის კამერა დანადგარები კვების პროდუქტების შესაფუთად გვთავაზობენ შემდეგ უპირატესობებს

 • MULTIVAC Hygienic Design™
 • მაღალი წარმოებადობა და შეფუთვის ხარისხი
 • აღჭურვილობის მრავალფეროვანი ვარიანტები
 • მაქსიმალური წარმადობა
 • ფართის მინიმალური საჭიროება
 • ინოვაციური ერგონომია და ოპერატორისთვის კომფორტულობა
 • შესაძლებელია ავტომატიზირებულ შეფუთვის ხაზებში ინტეგრირება