ამოირჩიეთ რეგიონი
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

პორციებად დაყოფა

ჩვენი მაღალ ტექნოლოგიური დანადგარები იწყება ხორცის წარმოებული ხორცპროდუქტების ტემპერატურული კონტროლით და გრძელდება შესაფუთ მანქანებამდე მზა პორციის მიწოდებამდე. TVI მანქანები ამუშვებენ მთელ რიგ ხორცს, წონისა და ნარჩენების მაქსიმალური ოპტიმიზაციის გზით.

ტემპერატურული კონტროლი და გაყინვის სისტემები

TVI ტემპერატურის შემნარჩუნებელი სისტემა და სწრაფი გაყინვა უზრუნველყოფს ხორცის ნაჭრების ზედაპირის ზუსტ გაყინვას.

პორციებად დაყოფის სისტემები

მულტიფუნქციური პორციონირების სისტემა ზუსტი და მინიმალური ნარჩენებით პორციონირებისათვის.

ჩადების სისტემები

TVI ჩადების სისტემა მყარ წონიან ან მითითებული წონის უძვლო ხორცის პორციებს ავტომატურად ალაგებს ჯამებში.

გრილის შემფუთავი

TVI გრილის შემფუთავი ახორციელებს შამფურის ფუნქციას და ასევე შეხვევასა და ტრანსპორტირების ზოლში გადატანას.

შამფურის რობოტი

მაღალი ხარისხის მწვადის შამფური პერსონალის მინიმალური გამოყენებით.

განყოფილების ფილტრი
MULTIVAC-ის განყოფილების ფილტრი
თქვენ ეძებთ კონკრეტულ შეფუთვას გარკვეული დარგისთვის?

შეინახეთ აქ თქვენი დარგის MULTIVAC-ფილტრი და თქვენი სტუმრობის დროს MULTIVAC--ის ვებ-გვერდზე თქვენ მიიღებთ მხოლოდ თქვენი დარგისათვის მნიშვნელოვან ინფორმაციას!

სცადეთ ეს!
კეთილი იყოს თქვენი დაბრუნება!

თქვენს მიერ ჩვენი ვებ-გვერდის ბოლო მონახულების დროს აარჩიეთ თქვენი MULTIVAK-ფილტრი. გააგრძელეთ ამ პოზიციიდან ან შეცვალეთ თქვენი არჩევანი.

წარმატებებს გისურვებთ!