ამოირჩიეთ რეგიონი
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

პორციებად დაყოფა

ჩვენი მაღალ ტექნოლოგიური დანადგარები იწყება ხორცის წარმოებული ხორცპროდუქტების ტემპერატურული კონტროლით და გრძელდება შესაფუთ მანქანებამდე მზა პორციის მიწოდებამდე. TVI მანქანები ამუშვებენ მთელ რიგ ხორცს, წონისა და ნარჩენების მაქსიმალური ოპტიმიზაციის გზით.

ტემპერატურული კონტროლი და გაყინვის სისტემები

TVI ტემპერატურის შემნარჩუნებელი სისტემა და სწრაფი გაყინვა უზრუნველყოფს ხორცის ნაჭრების ზედაპირის ზუსტ გაყინვას.

პორციებად დაყოფის სისტემები

მულტიფუნქციური პორციონირების სისტემა ზუსტი და მინიმალური ნარჩენებით პორციონირებისათვის.

ჩადების სისტემები

TVI ჩადების სისტემა მყარ წონიან ან მითითებული წონის უძვლო ხორცის პორციებს ავტომატურად ალაგებს ჯამებში.

გრილის შემფუთავი

TVI გრილის შემფუთავი ახორციელებს შამფურის ფუნქციას და ასევე შეხვევასა და ტრანსპორტირების ზოლში გადატანას.

შამფურის რობოტი

მაღალი ხარისხის მწვადის შამფური პერსონალის მინიმალური გამოყენებით.