ამოირჩიეთ რეგიონი
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

კვების პროდუქტების HPP - მაღალი წნევით დამუშავება

კვების პროდუქტების მაღალი წნევის დამუშავებით (HPP – High Pressure Preservation) ხდება არასასურველი მიკროორგანიზმების შემცირება ან მოცილება კვების პროდუქტებში. პროდუქტისთვის ასეთი დამზოგავი პროცესით შესაძლებელია კვების პროდუქტების ხანგამძლეობის გახანგრძლივება დანამატების გამოყენების გარეშე. ამავდროულად მაღალი წნევით დამუშავება ხელს უწყობს კვების პროდუქტების უვნებლობას.


მომხმარებელი იღებს სარგებელს, რადგანაც შესაძლებელია ახალი კვების პროდუქტების და დამუშავებული საკვების თუ მზა კერძების უმაღლესი ხარისხით შენაცვა და მოხმარება ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში დანამატების გამოყენების გარეშე.

HPP დანადგარები

კვების პროდუქტების მაღალი წნევით დამუშავება (MULTIVAC HPP) გამოიყენება როგორც ვაკუუმური შეფუთვების დამუშავებისთვის ასევე მოდიფიცირებული ატმოსფერული შეფუთვებისთვის (MAP), რომლისთვისაც MULTIVAC-მა უნიკალური მეთოდი შეიმუშავა. ჩვენი პორტფელი მოიცავს სხვადასხვა დანადგარებს კამერის მოცულობით 55-დან 350 ლიტრამდე.

HPP დანადგარები ტანდემურ მუშაობაში

კვების პროდუქტების მაღალი წნევით დამუშავება (MULTIVAC HPP) გამოიყენება როგორც ვაკუუმური შეფუთვების დამუშავებისთვის ასევე მოდიფიცირებული ატმოსფერული შეფუთვებისთვის (MAP), რომლისთვისაც MULTIVAC-მა უნიკალური მეთოდი შეიმუშავა. HPP-ტანდემური ერთეულის გამოყენება ორი ცალი 350 ლიტრიანი კამერით, რომლებიც მონაცვლეობით ურთიერთქმედებენ – ანუ ერთი კამერა ექცევა წნევის ქვეშ, მაშინ როცა მეორე დაიცლება და ისევ დაიტვირთება შეფუთვებით – მთელს სისტემას ხდის ნახევრად უწყვეტს. ამით შესაძლებელია, შევსების ხარისხის მიხედვით, გამტარუნარიანობის მიღწევა საათში 4 ტონამდე დიაპაზონით.

განყოფილების ფილტრი
MULTIVAC-ის განყოფილების ფილტრი
თქვენ ეძებთ კონკრეტულ შეფუთვას გარკვეული დარგისთვის?

შეინახეთ აქ თქვენი დარგის MULTIVAC-ფილტრი და თქვენი სტუმრობის დროს MULTIVAC--ის ვებ-გვერდზე თქვენ მიიღებთ მხოლოდ თქვენი დარგისათვის მნიშვნელოვან ინფორმაციას!

სცადეთ ეს!
კეთილი იყოს თქვენი დაბრუნება!

თქვენს მიერ ჩვენი ვებ-გვერდის ბოლო მონახულების დროს აარჩიეთ თქვენი MULTIVAK-ფილტრი. გააგრძელეთ ამ პოზიციიდან ან შეცვალეთ თქვენი არჩევანი.

წარმატებებს გისურვებთ!