ამოირჩიეთ რეგიონი
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

საიდენტიფიკაციო სისტემა

ეტიკეტირება და ბეჭდვა

40-ზე მეტი წლის განმავლობაში MULTIVAC ახორციელებს მარკირებისა და ინსპექციის ეტიკეტირების საშუალებებს სხვადასხვა სექტორებისა და ბაზრებისთვის. ჩვენი პროდუქტების ფართო სპექტრი მერყეობს სტანდარტული ეტიკეტირების საშუალებებსა და მარკირების სისტემებს შორის, რომლებიც მორგებულია ინდივიდუალურად კლიენტებზე. თქვენი პროდუქტის, ეტიკეტირების სასურველი პოზიციისა და თქვენი ბეჭდვისა და ინსპექტირების მოთხოვნების მიხედვით თქვენ იღებთ ეტიკეტირების სისტემას, რომელიც უზადოდ ინტეგრირდება თქვენი წარმოების პროცესში.

სატრანსპორტო სარტყლის ეტიკეტირების საშუალებები

სატრანსპორტო სარტყლის ეტიკეტირების საშუალებებით შესაძლებელია სხვადასხვაგვარი პროდუქტების ეტიკეტირება. ამასთან ისინი გვთავაზობენ უმაღლესი ხარისხის მოქნილობას ეტიკეტების პოზიციონირების, დაბეჭდვის, პროდუქტთან მობყრობისა და შემოწმების თვალსაზრისით. ისინი გლუვად არის ინტეგრირებული ჩამოსხმისა და შეფუთვის ხაზებში და შეიძლება ასევე გამოიყენებოდნენ როგორც დამოუკიდებელი საშუალება პროდუქტის მანუალური მიწოდებით. მათი მოდულარული აგებულება უზრუნველყოფს ტექნიკურად და ეკონომიურად ოპტიმალურ მორგებას ეტიკეტირების სხვადასხვაგვარ ამოცანებზე.

ჯვარედინი ბილიკის ეტიკეტირების საშუალებები

ჯვარედინი ბილიკის ეტიკეტირების საშუალებებით შეფუთვების ეტიკეტირება ხდება თერმოფორმირების შეფუთვის პროცესში. სხვადასხვა სამონტაჟო პარამეტრებისა და აღჭურვილობის მრავალი ვარიანტის წყალობით ისინი ოპტიმალურად ერგება სივრცის შესაბამის პირობებს და ეტიკეტირების მოთხოვნებს. მოწყობილობა სხვადასხვა ბეჭდვით და საინსპექციო სისტემებთან ერთად ზრუნავს შეფუთვის მაღალი ხარისხისთვის. მათი საიმედოობისა და ხანგამძლეობის წყალობით MULTIVAC-ის ჯვარედინი ბილიკის ეტიკეტირების საშუალებები წარმოადგენენ მეტად დატვირთულ მოდულს წარმოების პროცესში.

ფოლიეების პირდაპირი პრინტერი

MULTIVAC ფირის მბეჭდავი მაგრდება, რათა შესაძლებელი გახდეს ვაკუუმირების პროცესისას და ფენების დალუქვისას შეფუთვის ფირების პირდაპირ ბეჭდვა. სხვადასხვა სამონტაჟო საშუალებებით, ბეჭდვის ტექნოლოგიების დიდი დიაპაზონით ასევე მოძრაობის მრავალი ვარიანტით ისინი ოპტიმალურად ერგება მარკირების ამოცანას. MULTIVAC-ის ფოლიეების პირდაპირი პრინტერები მუშაობენ საიმედოდ, ადვილად იწმინდება და უზრუნველყოფენ მარტივ ინტეგრაციას შეფუთვის დანადგარში. ამით ისინი ხდებიან შეფუთვის საშუალების ეფექტურ კომპონენტად.

ჩაშენებული ეტიკეტირების საშუალებები

MULTIVAC-ის ჩაშენებული ეტიკეტირების საშუალებები შეიძლება ინტეგრირებული იყოს შეფუთვის სხვადასხვა დანადგარებში და უზრუნველყოფენ მაქსიმალურ კავშირს მართვის სხვადასხვა სფეროებთან. ისინი აღჭურვილია ეტიკეტირების პროცესისთვის ოპტიმიზირებული სერვოძრავით და და ამით აღწევენ განსაკუთრებით მაღალ სიჩქარეებს და ეტიკეტირების მაქსიმალურ სიზუსტეს.

შტამპის პრინტერი

MULTIVAC-ის შტამპის პრინტერები ზრუნავენ ბეჭდვის ოპტიმალური შედეგებისთვის შეფუთვის სხვადასხვაგვარ მასალებზე. ისინი წარმოადგენენ მძლავრ და რენტაბელურ საშუალებას ეტიკეტირების მარტივი ამოცანებისთვის და შეიძლება გამოიყენებოდეს თერმოფორმირების შესაფუთ დანადგარზე ისევე როგორც გერმეტიკის შესაფუთ დანადგარებზე. ეტიკეტირების პროცესში საჭირო კომპონენტების ოპტიმალური კოორდინირებისთვის MULTIVAC ასევე აწვდის შესაფერის მასალებს.

მაგიდის ეტიკეტირების საშუალებები

MULTIVAC-ის მაგიდის ეტიკეტირების საშუალებები არის ეკონომიური საშუალება პატარა პარტიების ეტიკეტირებისთვის. ისინი ხელმისაწვდომია მანუალური ან ელექტრული ვარიანტის სახით და გააჩნიათ ეტიკეტირების ხელის დისპენსერი ბრტყელი თუ ცილინდრული პროდუქტების მარკირებისთვის.

თერმული გადაცემის პრინტერები

MULTIVAC თერმული გადაცემის პრინტერები აღწევენ სრულყოფილ ბეჭდვით შედეგებს ეტიკეტებზე, ფოლიეებსა და პაკეტებზე. ბეჭდვის სხვადასხვა დიაპაზონების, საოპერაციო პარამეტრების და ვერსიების წყალობით ისინი წარმოადგენენ ტექნიკურად და ეკონომიურად მარკირების იდეალურ გადაწყვეტას. 

 

Make a great first impression with MULTIVAC full wrap labels for increased attractive presentation with self-adhesive labels

✔ Greater flexibility and efficiency
✔ Wider range of label shapes
✔ Better differentiation at the point of sale 
✔ Greater user-friendliness 
✔ Advantages over card sleeves and linerless labels