ამოირჩიეთ რეგიონი
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

შეკუმშვისა და საშრობი მოწყობილობები

ჩვენი პორტფელი მოიცავს სხვადასხვაგვარ შეკუმშვისა და საშრობ მოწყობილობებს, რომელთა დამატებაც უხარვეზოდ არის შესაძლებელი ახალ ან უკვე არსებულ წარმოების გარემოში. MULTIVAC-ის მეთოდი ტემპერატურის მინიმალური შეყვანის საშუალებას იძლევა შეკუმშვის იდეალური შედეგის პირობებში.

საიმედოობა, ხანგამძლეობა და ყოვლისმომცველი სერვისი შეკუმშვისა და გაშრობის მოწყობილობებს ხდიან საიმედო ბმულად თქვენს წარმოების ჯაჭვში.

დასანაოჭებელი შესაფუთი დანადგარები

დანაოჭებით შეფუთვებისათვის გთავაზობთ როგორც ნახევრად ავტომატურ რეზერვუარს, ასევე მთლიანად ავტომატურ გვირაბს. ასეთი მოწყობილობების კომბინირება ოპტიმალურად შესაძლებელია შესაფუთ მანქანებთან და ასევე შერეულ სისტემებში, როგორიცაა ავტომატური ხაზების საშრობი მოწყობილობები.

საშრობი გვირაბი

MULTIVAC-ის საშრობი გვირაბი უზრუმველყოფს, ბოლომდე არის თუ არა მშრალი თქვენი დანაოჭებითი შეფუთვები, მაგ. ეტიკეტირებისა და კონტეინირიბისათვის.მაღალი წარმადობის საქშენები უზრუნველყოფენ, რომ შეფუთვის შიგთავსმა და შეფუთვამ არ მიიღონ ზედმეტი სიმხურვალე. შეფუთვის კომპლექსურ ხაზებში ჩვენი საშრობი გვირაბები განთავსებულია პირდაპირ დასანაოჭებელი ერთეულების შემდეგ.

MULTIVAC გთავაზობთ დანადგარების უნიკალურ ფართო პროგრამას, რომელიც თავის მოთხოვნებს კომპაქტურობის, წარმადობის და ენერგოეფექტურობის თვალსაზრისით იდეალურად აკმაყოფილებს.