ამოირჩიეთ რეგიონი
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

უკეთესი შეფუთვა MULTIVAC-ის თერმოფორმირების შესაფუთი დანადგარებით

საკვები პროდუქტების შეფუთვა თერმოფორმირების გზით

MULTIVAC-ის თერმოფორმირების დანადგარები საკვები პროდუქტების შესაფუთად  გვთავაზობენ შემდეგ უპირატესობებს:

 • მაღალი წარმადობა და შეფუთვის ხარისხი
 • ინდივიდუალურად მორგებული შემუშავებული გადაწყვეტილებები
 • მაქსიმალური წარმადობა მინიმალურ ფართზე
 • პროცესის საიმედოობა
 • ხანგამძლეობა
 • MULTIVAC Hygienic Design™
 • ფოლიეს და ენერგიის ეფექტური გამოყენება
 • მრავალნაირი კონფიგურაციები და გაფართოებები
 • შესაძლებელია ავტომატიზირებულ შეფუთვის ხაზებში ინტეგრირება

Thermoforming packaging machines:
Food
8.65 MB PDF

PDF ჩამოტვირთვა

სტერილური სამედიცინო და ფარმაცევტული პროდუქციის შეფუთვა თერმოფორმირების გზით

MULTIVAC–ის თერმოფორმირების დანადგარები სტერილური სამედიცინო და ფარმაცევტული პროდუქციის შეფუთვისთვის გამოირჩევიან შემდეგი მახასიათებლებით:

 • ინდივიდუალურად მორგებული გადაწყვეტილებები
 • მაღალი წარმადობა და შეფუთვის ხარისხი
 • მაქსიმალური წარმადობა მინიმალურ ფართზე
 • პროცესის საიმედოობა, აღწარმოებადობა, მიკვლევადობა
 • შესაფუთი მასალის და ენერგიის ეფექტური გამოყენება
 • მრავალნაირი კონფიგურაციები და გაფართოებები
 • MULTIVAC Clean Design™
 • სტერილური დაწესებულებებისთვის ვარგისიანობა

არასაკვები პროდუქტების შეფუთვა თერმოფორმირების გზით

MULTIVAC–ის თერმოფორმირების დანადგარები არასაკვები პროდუქტების შეფუთვისთვის გვთავაზობენ შემდეგ უპირატესობებს:

 • მაღალი წარმადობა და შეფუთვის ხარისხი
 • ინდივიდუალურად მორგებული შემუშავებული გადაწყვეტილებები
 • მაქსიმალური წარმადობა მინიმალურ ფართზე
 • პროცესის საიმედოობა
 • ხანგამძლეობა
 • ფოლიეს და ენერგიის ეფექტური გამოყენება
 • მრავალნაირი კონფიგურაციები და გაფართოებები
 • შესაძლებელია ავტომატიზირებულ შეფუთვის ხაზებში ინტეგრირება