ამოირჩიეთ რეგიონი
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

ვაკუუმური კამერა დანადგარები

MULTIVAC არის ვაკუუმის კამერა დანადგარების წამყვანი მწარმოებელი. ჩვენი პორტფელი მოიცავს მაგიდის-, სტენდისებურ/სადგომ-, და ორმაგ კამერა დანადგარებს, ასევე სარტყლისებრ კამერა დანადგარებს. ეს დანადგარები უზადოდ ერგებიან თქვენს ახალ თუ არსებულ წარმოების გარემოს - როგორც ერთი ცალკეული დანადგარი, ასევე როგორც ავტომატიზირებული შეფუთვის ხაზი. საიმედოობის, ხანგამძლეობის და ყოვლისმომცველი სერვისის წყალობით კამერა დანადგარები წარმოადგენენ თქვენი წარმოების ჯაჭვის დასაყრდენ წევრს.

BASELINE მაგიდა დანადგარები

BASELINE-სერიის მაგიდის კამერა დანადგარები იაფი გამოსავალია პაკეტებში შესაფუთად. C-სერიის მოდელებისგან ისინი განსხვავდებიან აღჭურვილობის შეზღუდული ვარიანტებით და გამარტივებული მართვით. მათი კომპაქტური გაბარიტების წყალობით ისინი მეტად მოქნილი გამოსაყენებელია. მაგიდის დანადგარები არის მარტივი საექსპლუატაციოდ, გასასუფთავებლად და სარემონტოდ. კამერის მთლიანად გამჭირვალე თავსახური საშუალებას იძლევა ჩაიხედოთ შეფუთვის პროცესში. მაგიდის დანადგარები მარტივია საექსპლუატაციოდ, გასასუფთავებლად და სარემონტოდ.

მაგიდის დანადგარები

MULTIVAC-ის მაგიდის დანადგარები არის იდეალური გამოსავალი მცირე ზომის პროდუქტების სწრაფი და მარტივი შეფუთვისთვის. მათი კომპაქტური გაბარიტების წყალობით ისინი მეტად მოქნილი გამოსაყენებელია. ვაკუუმური დანადგარები გვთავაზობენ ყველაზე მაღალ წარმადობას და დამაჯერებლები არიან ასევე უწყვეტ პროფესიონალურ მუშაობაში მათი შეფუთვის ხარისხით. ევაკუაციისა და გაზწარმოქმნის პროცესები მიმდინარეობს წნევის კონტროლით და ამით გარანტირებულია აღწარმოებადი შეფუთვის ხარისხი. კამერის მთლიანად გამჭირვალე თავსახური საშუალებას იძლევა ჩაიხედოთ შეფუთვის პროცესში. მაგიდის დანადგარები მარტივია საექსპლუატაციოდ, გასასუფთავებლად და სარემონტოდ. MULTIVAC-ის C-სერიის ყველა მაგიდის დანადგარს გააჩნია სახურავი სათვალთვალო ფანჯრით, რომელიც საშუალებას იძლევა თვალყური ვადევნოთ შეფუთვის პროცესს.

BASELINE სადგომი დანადგარები

BASELINE-სერიის MULTIVAC-ის სადგომი კამერა დანადგარები მათი მოძრავი კარკასის მეშვეობით გამოიყენება მობილურად და ისინი უზრუნველყოფენ ადგილის სწრაფ ცვლას. ისინი შესაფერისია ასევე დიდი პროდუქტების შესაფუთად. ვაკუუმური დანადგარები მარტივია საექსპლუატაციოდ, გასასუფთავებლად და სარემონტოდ. C-სერიის მოდელებისგან ისინი განსხვავდებიან აღჭურვილობის შეზღუდული ვარიანტებით და გამარტივებული მართვით. მაგიდის დანადგარები არის მარტივი საექსპლუატაციოდ, გასასუფთავებლად და სარემონტოდ.

სადგამი დანადგარები

MULTIVAC-ის სადგამი კამერა დანადგარები გამოიყენება მობილურად მათი მოძრავი კარკასის მეშვეობით და ისინი უზრუნველყოფენ ადგილმდებარეობის სწრაფ ცვლას. ისინი შესაფერისია ასევე დიდი პროდუქტების შესაფუთად. ვაკუუმური დანადგარები მარტივია საექსპლუატაციოდ, გასასუფთავებლად და სარემონტოდ. ინდივიდუალური მოთხოვნიდან გამომდინარე დანადგარები შესაძლებელია აღჭურვილი იყოს სხვადასხვაგვარი წარმადობის სატუმბებით. MULTIVAC-ის სადგამი დანადგარები გვთავაზობენ ყველაზე მაღალ წარმადობას და დამაჯერებლები არიან მათი ხანგამძლეობით. ევაკუაციისა და გაზწარმოქმნის პროცესები მიმდინარეობს წნევის კონტროლით და ამით გარანტირებულია აღწარმოებადი შეფუთვის ხარისხი.

BASELINE ორმაგი კამერა დანადგარები

MULTIVAC-ის BASELINE ორმაგი კამერა დანადგარები აღჭურვილია ორი კამერით. მაშინ როცა პირველ კამერაში ხდება შეფუთვა, მეორეში შესაძლებელია გადმოტვირთვა და ისევ დატვირთვა. ამით შეფუთვის პროცესი ხდება განსაკუთრებით ეფექტური. C-სერიის მოდელებისგან ისინი განსხვავდებიან აღჭურვილობის შეზღუდული ვარიანტებით და გამარტივებული მართვით. MULTIVAC-ის BASELINE ორმაგი კამერა დანადგარები მარტივია საექსპლუატაციოდ, გასასუფთავებლად და სარემონტოდ. ინდივიდუალური მოთხოვნებიდან გამომდინარე ისინი შეიძლება აღჭურვილი იყოს სხვადასხვა წარმადობის სატუმბებით.

ორმაგი კამერა დანადგარები

MULTIVAC-ის ორმაგი კამერა დანადგარები აღჭურვილია ორი კამერით. მაშინ როცა პირველ კამერაში ხდება შეფუთვა, მეორეში შესაძლებელია გადმოტვირთვა და ისევ დატვირთვა. ამით შეფუთვის პროცესი ხდება განსაკუთრებით ეფექტური. MULTIVAC-ის ორმაგი კამერა დანადგარები მარტივია საექსპლუატაციოდ, გასასუფთავებლად და სარემონტოდ. ისინი გვთავაზობენ ყველაზე მაღალ წარმადობას ყველაზე მცირე ფართობზე და დამაჯერებლები არიან დანადგარის სიცოცხლის მთლიანი ციკლის განმავლობაში მათი პროდუქციის წარმადობითა და შეფუთვის ხარისხით. ევაკუაციისა და გაზწარმოქმნის პროცესები მიმდინარეობს წნევის კონტროლით და ამით გარანტირებულია აღწარმოებადი შეფუთვის შედეგები.

სარტყლისებრი კამერა დანადგარები

MULTIVAC-ის ჯაჭვური კამერა დანადგარები არის ავტომატიზირებული გამოსავალი დიდი პარტიების პაკეტებში შესაფუთად. მიწოდების ავტომატური ჯაჭვის მეშვეობით ხდება დატვირთვის პროცესის განცალკევება შეფუთვის პროცესისგან. MULTIVAC-ის შემჭიდროვებისა და საშრობ აპრატებთან კომბინაციით შესაძლებელია ჯაჭვური კამერა დანადგარები შეიძლება გაფართოვდეს შემჭიდროვების შესაფუთ ხაზებამდე. მათი აღჭურვილობის მრავალფეროვანი ვარიანტების გამო ისინი მოქნილად გამოყენებადია და მორგებადია ინდივიდუალურ მოთხოვნებზე. MULTIVAC-ის ჯაჭვური კამერა დანადგარები მარტივია საექსპლუატაციოდ, გასასუფთავებლად და სარემონტოდ და ისინი დამაჯერებლები არიან დანადგარის სიცოცხლის მთლიანი ციკლის განმავლობაში მათი პროდუქციის წარმადობითა და შეფუთვის ხარისხით.

რა მოთხოვნებს უყენებთ თქვენს კამერა დანადგარს? კომპაქტურობას? მაქსიმალურ წარმადობას? პროცესის საიმედოობას? პაკეტის სპეციალური მასალების უსაფრთხო გადამუშავებას? MULTIVAC გთავაზობთ დანადგარების უნიკალურ ფართო პროგრამას, რათა იდეალურად დააკმაყოფილოს თქვენი ინდივიდუალური მოთხოვნები.

განყოფილების ფილტრი
MULTIVAC-ის განყოფილების ფილტრი
თქვენ ეძებთ კონკრეტულ შეფუთვას გარკვეული დარგისთვის?

შეინახეთ აქ თქვენი დარგის MULTIVAC-ფილტრი და თქვენი სტუმრობის დროს MULTIVAC--ის ვებ-გვერდზე თქვენ მიიღებთ მხოლოდ თქვენი დარგისათვის მნიშვნელოვან ინფორმაციას!

სცადეთ ეს!
კეთილი იყოს თქვენი დაბრუნება!

თქვენს მიერ ჩვენი ვებ-გვერდის ბოლო მონახულების დროს აარჩიეთ თქვენი MULTIVAK-ფილტრი. გააგრძელეთ ამ პოზიციიდან ან შეცვალეთ თქვენი არჩევანი.

წარმატებებს გისურვებთ!