ამოირჩიეთ რეგიონი
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

მხარდაჭერა/დახმარება

ჩვენი ყოვლისმომცველი და მაღალხარისხიანი მხარდაჭერა უზრუნველყოფს MULTIVAC-ის დამონტაჟებული შეფუთვის საშუალებების მაქსიმალურ ხელმისაწვდომობას

ჩვენ ვართ თქვენი თანმხლები თქვენი MULTIVAC-ის შეფუთვის საშუალებების სიცოცხლის მთელი ციკლის განმავლობაში. 1.000-ზე მეტი სპეციალისტი არის თქვენთვის ხელმისაწვდომი მსოფლიომასშტაბით. შემოთავაზება მოიცავს შეფუთვის ახალი საშუალებების შემუშავებას, ასევე კლიენტზე ინდივიდუალურად მორგებულ მომხმარებლის ტრენინგებს, თქვენი დანადგარების ტექნიკურ მომსახურებას თუ    თქვენი უკვე არსებული ტექნიკის მორგებას ახალ ამოცანებსა და ბაზრის მოთხოვნებზე.

კონსულტაცია

იქნება ეს შეფუთვის შემუშავებ, საინვესტიციო კონსულტაცია თუ ტრენინგები - ჩვენი ექსპერტები თქვენს განკარგულებაში არიან ინდივიდუალური კონსულტაციისთვის.

მომსახურება

ჩვენ ვეხმარებით ჩვენს კლიენტებს მომსახურების ყოვლისმომცველი შეთავაზებით. რაც მოიცავს პრევენციულ და რეაქტიულ ტექნიკურ/სარემონტო დახმარებას ისევე როგორც ინდივიდუალურად მორგებულ მოდერნიზაციის ღონისძიებებს ან ავარიულ სიტუაციაში ჩვენი კვალიფიციური კლიენტების მომსახურების გამოყენებას.