ამოირჩიეთ რეგიონი
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

შეფუთვის შემუშავება

ჩვენს სასწავლო და ინოვაციის ცენტრში ჩვენს სათაო ოფისთან ვოლფერტშვენდენში, გერმანია, ჩვენ გთავაზობთ იდეალურ პირობებს შეფუთვის ტესტირებების ჩასატარებლად. ჩვენს კლიენტებს იქ აქვთ შესაძლებლობა შეიმუშავონ და გამოსცადონ დაფასოების სხვადასხვაგვარი კონცეფციები მათი პროდუქციისათვის.  

მნიშვნელობა არ აქვს თქვენი აქცენტი კეთდება მაქსიმალურ გამძლეობაზე, შესაფუთი მასალის მინიმუმამდე დაყვანილ გამოყენებაზე თუ პროდუქციის განსაკუთრებულ პრეზენტაციაზე/წარმოჩენაზე - ჩვენი ექსპერტები შემოგთავაზებენ ყოვლისმომცველ რჩევებს და დაგეხმარებიან ოპტიმალური გამოსავლის შემუშავებაში.

შეფუთვის ნიმუშების შექმნა

MULTIVAC-ის შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ თქვენი შეფუთვა ხვალინდელ დღეზე ფიქრით დღეს უკვე ხელში გეჭიროთ. პროტოტიპების მეშვეობით შესაძლებელია მორგების პროცესების უფრო ეფექტურად მოწყობა და ამით შემუშავების პროცესის დაჩქარება. გარდა ამისა შესაძლებელია ასევე უმცირესი სერიების დამზადებაც.

ჩვენი კონსულტაციის პაკეტი მოიცავს:

  • ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევები
  • შეფუთვის გამოცდები/ტესტირებები
  • შეფუთვების ნიმუშების/შაბლონების დამზადება