ამოირჩიეთ რეგიონი
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

მომსახურება

ყოვლისმომცველი და სწრაფი ტექნიკური მხარდაჭერა

MULTIVAC–ის ჩვენი გლობალური მომსახურების ქსელი გთავაზობთ პროფილაქტიკური და რეაქტიული ტექნიკური მხარდაჭერის ყოვლისმომცველ პაკეტს ინდივიდუალურად მორგებული მოდერნიზაციის ღონისძიებების მეშვეობით, ასევე მომსახურების გამოყენებას ავარიული სიტუაციებისას.

ტექნიკური მომსახურება

MULTIVAC–ის ყოვლისმომცველი ტექნიკური/სარემონტო მომსახურება უზრუნველყოფს თქვენი შეფუთვის გადაწყვეტის მაქსიმალურ ეფექტურობასა და მოქნილობას. შემოთავაზება მოიცავს როგორც პრევენციულ ტექნიკურ მომსახურებებს ასევე სერვისის დაუგეგმავ გამოყენებას.

რემონტი

იმისათვის რომ წინ აღუდგეს ცალკეული აგრეგატების ბუნებრივ ცვეთას და აკმაყოფილებდეს თანამედროვე ბაზრის მოთხოვნებს, MULTIVAC–ი თავის შესაფუთ მანქანაზე ატარებს საჭირო სარემონტო სამუშაოებს.

სათადარიგო ნაწილები

MULTIVAC–ის გლობალური მომსახურების ქსელი უზრუნველყოფს ყველა დამონტაჟებული მანქანის ყოვლისმომცველ მომარაგებას ორიგინალი სათადარიგო ნაწილებით და ამით ზრუნავს მანქანების მაქსიმალურ წარმადობასა და ხელმისაწვდომობაზე.

მოდერნიზაცია

ახალ ამოცანებთან და ბაზრის მოთხოვნებთან გასამკლავებლად საჭიროა MULTIVAC RetrofitTM-ის შეფუთვის არსებული დანადგარების ხელახალი აღჭურვა ან განახლება. ამით თქვენ შეძლებთ არსებული მოწყობილობით კვლავ განაგრძოთ კონკურენტუნარიანი წარმოება.