ამოირჩიეთ რეგიონი
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

კომპონენტების კაპიტალური რემონტი

MULTIVAC-ის მიერ აგრეგატების პროფესიონალური კაპიტალური რემონტი ეხმარება გამოსადეგობის ვადის და ამით თქვენი დანადგარის სიცოცხლის ციკლის გახანგრძლივებას

ექსპლუატაციის პროცესში დანადგარების გარკვეული კომპონენტები, ასევე აგრეგატები ექვემდებარება ბუნებრივ ცვეთას. საჭირო სარემონტო სამუშაოები შეიძლება ჩატარდეს ან ჩვენი კლიენტების ადგილსამყოფელზე ან გერმანიაში MULTIVAC-ის სხვადასხვა ადგილმდებარეობებზე, მათ შორის სათაო ოფისში ვოლფერტშვენდენში და MULTIVAC-ის გადაყიდვისა და მომსახურების სერვის-ცენტრში ნეტეტალში, ისევე როგორც სხვადასხვა შვილობილ კომპანიებთან.

აგრეგატების ქარხნული შეკეთება

კაპიტალური რემონტი არის ეფექტური და რესურსების დამზოგავი ალტერნატივა ახალი ნაწილების შესყიდვისა. იმის ნაცვლად, რომ გათბობის ფირფიტები და დალუქვის ფირფიტები და ა.შ. შეიცვალოს ახლით, MULTIVAC-ის ექსპერტები არემონტებენ მათ ქარხანაში. საფუძვლიანი საფუძვლიანი შეკეთებისა და კაპიტალური რემონტის შემდეგ თქვენ უკან მიიღებთ თქვენს ნაწილებს მთლიანად განახლებულს და სრულად ფუნქციონალურს.

MULTIVAC-ის გაცვლით პროგრამაში ჩვენი ტექნიკური სერვისი ახდენს თქვენს უზრუნველყოფას უკვე ქარხნულად შეკეთებული აგრეგატებით როგორებიცაა მაგ. ამწე მექანიზმები და მხვრეტავი და თქვენ უბრალოდ გვიბრუნებთ თქვენს მოხსნილ ნაწილებს უკან. ეს მომსახურება ამცირებს დანადგარის უქმედ დგომის დროს სარემონტო სამუშაოებისას და არის რესურსების დამზოგავი ალტერნატივა ახალი ნაწილების შეკვეთისა.