ამოირჩიეთ რეგიონი
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

მოდერნიზაცია

ინვესტიციების უფრო ხანგრძლივი გამოყენება

MULTIVAC Retrofit™-ის მოდერნიზაციის სერვისით თქვენ არგებთ თქვენს არსებულ შეფუთვის დანადგარებს ახალ ამოცანებს და საბაზრო მოთხოვნებს. მოიყვანეთ თქვენი პროდუქცია უახლეს მდგომარეობაში, რომელშიც თქვენ თქვენს სისტემებს ძირეულად გაარემონტებთ, მოახდენთ ახალი მოდულების ინტეგრირებას ან ფუნქციების მოდერნიზებას. შედეგი: თქვენი დანადგარის სიცოცხლის ხანგრძლივობა გრძელდება, რენტაბელობა იზრდება.

დეტალური კონსულტაციისას ჩვენი სპეციალისტები თქვენთან ერთად შეიმუშავებენ, თქვენი დანადგარის რომელი მოდულისთვის არის მიზანშეწონილი ოპტიმიზაცია. MULTIVAC-ი გთავაზობთ მომსახურების სხვადასხვა პაკეტებს თქვენი არსებული ტექნიკის ოპტიმიზაციის პოტენციალის იდენტიფიცირებისათვის.

Machine modernisation:
MULTIVAC Retrofit
7.48 MB PDF

PDF ჩამოტვირთვა