ამოირჩიეთ რეგიონი
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

ტექნიკური უზრუნველყოფა და მომსახურება

ხანმოკლე რეაგირების დრო და მაღალი კომპეტენცია

ჩვენი ყოვლისმომცველი გლობალური მომსახურების ქსელი ხელმისაწვდომია 24 საათის განმავლობაში კვირაში 7 დღე. შეთავაზებაში შედის პრევენციული სარემონტო სამუშაოები ისევე, როგორც დაუგეგმავი მომსახურების მიწოდება. MULTIVAC-ის დანადგარების მაქსიმალური ხელმისაწვდომობის და წარმადობის უზრუნველსაყოფად, ჩვენ ჩვენს კლიენტებს ვთავაზობთ სხვადასხვა ტექნიკურ და მომსახურების პაკეტებს.

პრევენციული ტექნიკური მომსახურება

პრევენციული სარემონტო სამუშაოები ტარდება რუტინულად და ზრუნავენ მაქსიმალურად უწყვეტ მუშაობის დროზე და შეფუთვის გადაწყვეტის ოპტიმალურ წარმადობაზე. როგორც პრევენციული ღონისძიება, ის ემსახურება იმას რომ წინასწარ იქნას თავიდან აცილებული შეფერხებები და შემცირდეს უქმად დგომის დრო. ჩვენს კლიენტებთან ერთად ჩვენ ვათანხმებთ სარემონტო სამუშაოების გეგმებს, რომლებიც განსაზღვრავენ პროფილაქტიკული ტექნიკური მომსახურების ინტერვალებს და შინაარსს.

შეკეთება

სწრაფად რეაგირებადი მომსახურება

ჩვენი ყოვლისმომცველი გლობალური მომსახურების ქსელი ჩვენს კლიენტებს სთავაზობს სწრაფ წვდომას ცვეთად და ავარიულ ნაწილებზე. ხანმოკლე რეაგირების დრო და დროული შეკეთება/რემონტი უზრუნველყოფს იმას, რომ შეფერხების შემდეგ წარმოება შეიძლება მაქსიმალურად სწრაფად განახლდეს. დისტანციური ტექნიკური ინსტრუმენტით MULTIVAC Remote Assistance ჩვენს ექსპერტთა გუნდს შეუძლია წვდომა იქონიოს უშუალოდ თქვენი შეფუთვის სისტემის მართვაზე. ამ გზით ჩვენ შეგვიძლია კიდევ უფრო სწრაფად გაგიწიოთ დახმარება.

ავარიული სიტუაცია

სწრაფი, კომპეტენტური დახმარება ავარიულ სიტუაციაში

თუ გამოვლინდება შეფერხება, რომლის აღმოფხვრას თავად ვერ შეძლებთ, თქვენ კონსულტაციას გაგიწევენ ჩვენი მომსახურების ტექნიკოსები. MULTIVAC-ის ექსპერტთა გუნდი აანალიზებს დაზიანებას, გირჩევთ მყისიერ გამოსავალს და ორგანიზებას უწევს მომსახურების ტექნიკოსების სწრაფ ჩართვას და ასევე სათადარიგო ნაწილების გამოგზავნას.